Clicks242

UJAWNIAMY KŁAMSTWA SYNAGOGI SZATANA

szuirad1
32
Film zrealizowany we współpracy z kanałem Piotr Mrotek. Film ,, 6 milionów ..." www.youtube.com/watch Prof. Jerzy Robert Nowak - www.youtube.com/watch
panMarek
Nic tak nie otwiera oczu jak prawda!
Poznaj fragment pozycji ks. dr Stanisława Trzeciaka z 1939 r. – „Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce” którą autor dedykuje Młodzieży Polskiej jako drogowskaz, zadanie do wytężonej pracy, dla »podniesienia Polski w z wyż«:

Rozdz. XLV - KWESTIA ŻYDOWSKA W ŚWIETLE GRÓŹB MOJŻESZA I PROROKÓW

DRUGI (NIEDOSZŁY) PROCES CHRYSTUSA - dlaczego był holo…
More
Nic tak nie otwiera oczu jak prawda!
Poznaj fragment pozycji ks. dr Stanisława Trzeciaka z 1939 r. – „Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce” którą autor dedykuje Młodzieży Polskiej jako drogowskaz, zadanie do wytężonej pracy, dla »podniesienia Polski w z wyż«:

Rozdz. XLV - KWESTIA ŻYDOWSKA W ŚWIETLE GRÓŹB MOJŻESZA I PROROKÓW

DRUGI (NIEDOSZŁY) PROCES CHRYSTUSA - dlaczego był holokaust


Zburzenie świątyni potwierdza, że wszystkie uroczystości religijne istotnie
odrzuconymi zostały. Wiernym również odbiciem życia narodu żydowskiego
jest proroctwo Ezechiela:
"Rozproszę wszystkie ostatki wasze na wszystkie wiatry"551.
"I dam cię na spustoszenie i na hańbę narodom, które są koło ciebie...
I będziesz hańbą i bluźnieniem, przykładem i zdumieniem między narodami,
które koło ciebie, gdy uczynię w tobie sądy w zapalczywości i rozgniewaniu"552.
"Dlatego wyrzucę was z tej ziemi, do ziemi, której nie znaliście wy i ojcowie
wasi, a tam służyć będziecie bogom (władcom) cudzym we dnie i w nocy,
dopóki nie okażę wam miłosierdzia"553.
Wyrzucenie to nastąpiło, kiedy starszyzna żydowska zdradziła swój naród,
kiedy odrzuciła Jezusa jako Mesjasza. Odrzucenie to nie tylko trwa do dni
naszych, ale potęguje się prawie z dniem każdym, wyzwane nową zbrodnią,
którą starszyzna żydowska wyzwała Boga, zapowiadając bluźnierczo rewizję
procesu karnego przeciw Chrystusowi Panu, po wojnie światowej, kiedy żydostwo
poczuło swą potęgę i chciało wykazać, że proces ten był legalnym i sprawiedliwym,
że zatem Chrystus Pan zasłużył na karę śmierci krzyżowej. Żydzi w Ameryce zebrali
wielkie sumy, by niby naukowo przeprowadzić rewizję tego
procesu, chcąc się ponownie znęcać nad Chrystusem, chcąc Imię Jego bezcześcić.
Lecz Bóg nie pozwolił z siebie naigrawać. Przygotowania były w toku.
Pieniądze zbierano.
Powstała już cała literatura przygotowawcza do tego bluźnierczego procesu.
Żydzi się cieszyli. Tymczasem, jak piorun z jasnego nieba spada na żydów grom
w Niemczech, w kraju, w którym żydzi, o ile jeszcze formalnie nie rządzili, to
byli już u progu do władzy. Wszystko było przygotowane do rewolucji komunistycznej.
Trocki specjalnie przyjechał do Kopenhagi, żeby momentalnie zjawić
się samolotem w Berlinie. Rewolucja miała ogarnąć całą Europę i oddać ją
pod władzę żydokomuny. Ustałoby wtedy nawet najmniejsze panowanie nad
Izraelem, przeciwnie, Izrael wykonywałby rządy i wtedy, jak Talmud zapowiadał,
mesjasz miał już przyjść.
Z największą stanowczością zapewniał już o tym żydów z "Naszego Przeglądu"
w Warszawie w r. 1927 wielki rebe dr Szmarjachu Lewin, pocieszając
ich:
"Powiadam wam, że teraz mesjasz przychodzi. Teraz a nie później"554.
O mało go już nie widać wśród ogólnego napięcia i oczekiwania. Minęło
jednak kilka lat i nie przyszedł jeszcze. Wtedy podtrzymywał na duchu żydów
ówczesny prezes egzekutywy żydowskiej Nachum Sokołów, wyznając również
w Warszawie: "My wszyscy oczekujemy mesjasza"555.
Lecz zamiast owego tak oczekiwanego mesjasza, pogromcy gojów, przyszedł
tylko Hitler, pogromca żydów.
A przyjście jego wypadło w stosunku do żydów 1 kwietnia 1933 r., a zatem
mniej więcej około 14 nizan, kiedy przed 1900 laty starszyzna żydowska wraz
z tłumami ludu wołała: "Krew Jego na nas i na synów naszych".
Odtąd fala przećiwżydowska idzie w szalonym tempie i wzbiera w coraz
więcej krajach i wywołuje odruch narodów rdzennych, nie chcących popaść
w niewolę żydowską.
Spełnia się również i za dni naszych i na oczach naszych to, co zapowiedział
żydom Izajasz prorok:
554) Nasz Przegląd, 1927 r. Nr 31. dr Szmarjachu Lewin "O życiu Palestyńskim" (Rozmowa
Naszego Przeglądu z wybitnym delegatem syjonistycznym).
555) Der Moment z 17 grudnia.
236 237
551
)
548) Jer. 7.
549) Jer. 23. 33, 40.
550)
Am. 5. 21.
551) Ezech. 5. 10.
552) Ezech. 5. 14, 15.
553) Jerem. 16.9-13.

"Biada, który łupisz, czyż i sam złupiony nie będziesz? I który gardzisz, czyż
i sam wzgardzony nie będziesz? Gdy dokonasz łupiestwa, złupion będziesz.
Gdy spracowawszy się przestaniesz gardzić, wzgardzon będziesz"556.
Sprawdzają się zbyt często te słowa w historii narodu żydowskiego w czasach
jego rozproszenia. Przez oszustwa, lichwę i wyzysk różnego rodzaju
dochodzili żydzi do bogactw i wielkich majątków, a kiedy zbliżali się już do
szczytu władzy i potęgi, wtedy powstawał przeciwko nim odruch narodów
rdzennych, skonfiskowano im majątki zdobyte bezprawiem, a ich przepędzano,
jak obecnie w Niemczech i we Włoszech, tylko bez porównania bezwzględniejszej
formie.
Zwraca tu jeszcze uwagę, że jak Hitler wystąpił przeciw żydom 1 kwietnia,
a więc mniej więcej w 1900-letniąrocznicę śmierci Chrystusa Pana, kiedy żydzi
wołali "Krew Jego na nas i na synów naszych", tak znów Mussolini, bezwiednie
może, naśladuje wodza rzymskiego Tytusa i znów mniej więcej w rocznicę
zburzenia świątyni Jerozolimskiej i rozpędzenia żydów po całym świecie, wydaje
dekret 1 września 1938 r. i wypędza żydów "z Włoch, z Libii i z posiadłości
egejskich". Jak za czasów rzymskich wygnanych żydów przez Tytusa, żaden
kraj nie chciał przyjąć, tak i obecnie nikt ich przyjąć nie chce. Czyż tu nie
widzimy karzącej ręki Sprawiedliwości Bożej?
Za zbrodnię na Golgocie wodzowie rzymscy Wespazjan i Tytus karzą strasznie
naród żydowski, niszcząc go i wypędzając z własnej ojczyzny. Za chęć
powtórzenia tej zbrodni przez rewizję sądu nad Chrystusem, wypędzają ich
wodzowie Fiihrer z Niemiec, a Duce z Włoch, a czynią to w rocznice wielkich
historycznych wypadków, co wskazuje, że są biczem Bożym na naród, który
ściągnął na siebie ponowne przekleństwo przez chęć znęcania się nad Chrystusem
Panem i chęć poniewierania Jego Imienia w zamierzonym sądzie.
Jeśli równocześnie w Palestynie ogniem i mieczem tępią ich Arabowie,
a żaden kraj ich przyjąć nie chce, przeciwnie, ruch przeciw nim, w świecie całym
powstaje, to czyż to nie wskazuje, że to jest klątwa dziejowa, ścigająca ten naród.
Nie pomoże tu powoływanie się na zasługi starotestamentalnych przodków, bo
przecież Prorocy byli rdzennymi żydami. Mojżesz, to wódz i prawodawca
żydów, a on ich przecież najsurowiej potępia za te występki, dla których i my
obecnie ich potępiamy. Nikt nigdy tak surowo przeciw nim nie występował i tak
ich bez litości nie chłostał, jak Mojżesz i Prorocy. Stary Testament jest najbogatszym
arsenałem do walki przeciw występkom i nadużyciom żydowskim.
_____________________________________________________________

Przeczytaj książkę "„Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce” a poznasz prawdę.
Pamiętaj: i Ty możesz być jak ks. dr Stanisław Trzeciak!
Nemo potest duobus dominis servire ! and one more user like this.
Doktor wiee likes this.