Jazyk

Pozretia
1,8 tis.
Díky 7.10.2017 zasvěcení PM se válka vyhne naší vlasti

Libor Halik 21 6
Zde nejdůležitějších 17 min z 1h33min: 7.10.2017 Primas českých zemí Duka kázal, pak zasvětil vlast pod ochranu Neposkvrněné Panny Marie List Lucie Piovi XII. napísaný 2.12.1940: ...sľúbil náš Pán … Viac
Libor Halik zmienil tento príspevok v Zeman nechce válčit, zachrání nás jako Hácha za 2. světové.
Libor Halik
Bůh zázrakem odměnil víru P. Pavla Dokládala poté, kdy řekl: vyzývám nás všechny, abychom s hlubokou důvěrou svěřili a zasvětili naši vlast - slunce bylo objednáno na 12:00 - na zasvěcení, tak jako ve Fatimě, neposkvrněnému srdci Panny Marie a skrze ní zasvětili tuto zem a všechny její obyvatele osobně nebo zástupně Bohu, všechny obyvatele. (L: Slunce poté vysvitlo, ač předtím pršelo!) Vyzývám… Viac
Libor Halik
Nejdůležitější části zasvěcení. P. Pavel Dokládal a ostatní: Dnes jako pasáčci, před 100 lety v Cova da Iria v portugalské vesničce Fatimo, stojíme před Tebou, naše Bílá paní a za sebe i za ty, kdo Boha neznají, Jemu se neklanějí, v Něho nedoufají a jeho nemilují, říkáme Maria tvé výzvě: ano, chceme, fiat......
P. Pavel Dokládal a lid: Voláme, svěřujeme a zasvěcujeme se Tobě, Tvému neposkvrně… Viac
mike084
a to mi ani všetko sem nedalo tam je toho čo vyhlásil Luther ešte viac a aj Melanchton, Kalvín, Zwingli a Knox
warez
henta kacír nikdy nemôže byť mučeník. Lebo nevylial krv za Ježiša Krista, ale za svoju pýchu a tvrdohlavosť. A už vôbec nie Luther, ktorý mal na svedomí vraždu (súboj), porušenie sľubov, smilstvo, cudzoložstvo, klamstvo, nenávisť, zlomyselnosť, vzostup islamu v Európe a 10000 mŕtvych v občianskych vojnách ktoré rozpútal. + tisíce umučených katolíkov, ktorých umučili reformátori len preto, že … Viac
mike084
dielnasj.blogspot.ro/…/protestanti-vla…

8. 10. 2012

Protestanti vlastnými slovami

(Už 500 rokov hnije, mokvá a krváca otvorená rana protestantizmu na tele kresťanstva. Čím viac času nás delí od tých neblahých storočí, ktoré splodili onen ohavný blud, tým ľahšie sa darí falzifikátorom dejín zamieňať vulgárnu, agresívnu, šialenú a vražednú realitu pôvodu protestantizmu, za mdlú a nasladlú …
Viac
warez
nebol by som si až taký istý...
apredsasatoci
henta posudzovat? treba si robit obraz.
henta
Mučeník sv. Jan Hus, Jeroným pražský, rovnako ako
Martin Luther, sú obete nenávistné propakandy jej
vzor je vidieť tu na GTV v mike08
Všetci sú 500 rokov po smrti a zabúdajú, že posledný
slovo má Boh. Nemožno ich posudzovať, sme o niekoľko
storočí za nimi.
henta
Mike kde se bere u tebe ta tvrdost srdce, ?
Jen globalisticky vraždit, zakazovat, přikazovat.......
Proč píši z životopisu Martina Luthera si můžeš
přečíst:
. OBHAJOBA MARITNA LUTHERA ŘÍMSKÝM KATOLÍKEM
Nezapomeň, že také půjdeš před soud.
Jsi nepříčetný nenávistí, stejně jako báťuška Libor
jen ten se umí ovládat, jen vytrénovaný!
apredsasatoci
mike084 ale hus je mucenik...ty si proti Panne Marii, matky Jezisovej?
mike084
Katolík na to príde nemienim to robiť za druhých musia samy zistiť čo hlása ono je to dosť vážne to nie sú maličkosti donatizmus už ten stačí velebenie českého viklefa (Husa) len mám regulérne pochybnosti že až tak velebí luterstvo a odvodeniny keďže som raz objavil ich stránku a na nej plne Katolícku obhajobu Mariánskej úcty henta sa mi vidí robí nadprácu a hlása viacej bludov ako sám dohnal
henta
Žalmu 94:
20-23
"Může být tvým spojencem trůn zhouby,
který proti právu jen trápení plodí?
Napadají duši spravedlivou, nevinnou
krev viní ze svévole.
Ale Hospodin je můj hrad nedobytný,
můj Bůh je má útočištná skála.
Obrátí proti nim jejich ničemnosti,
umlčí je jejich vlastní zlobou,
umlčí je Hospodin, Bůh náš!
mike084
donátistické a wiklefovsko-husovské bludy čas neurobí pravdou dohnal vás ťahá do pekla
mike084
Judáš kriesil mŕtvych a už vtedy bol zlý
henta
Děkuji! TO ,ale není odpověď na to co jste psal
v minulém komentáři. Bůh s vámi!+++!
Libor Halik
Vede-li však slepý slepého, jistě oba padnou do jámy! (Mat.15,14b) Také celý Starý zákon @henta , kdy nebyli sesazováni aronští kněží ani levíti, ač v dobách apostasí též padli do těžkých hříchů i modloslužby s ostatními Izraelci. Aronským knězem byl i tatínek sv. Jana Křtitele. Aronské kněžstvo nebylo zbaveno kněžství až do času, kdy Kristus ustanovil nové kněžské svěcení Melchisedechovské. … Viac
henta
Můžete to báťuško doložit z bible? Když píšete že to tam je.
Libor Halik
Neznáte Bibli @henta , jinak byste věděla, že když biskup TAJNĚ těžce zhřeší, neznamená to, že přestal být pro křesťany biskupem. Když ten biskup zemře v tajném či veřejném smrtelném hříchu, jde on do pekla navěky. Bude-li ten biskup VEŘEJNĚ šířit lži, přivede do pekla i ty posluchače, kteří neznají evangelium. Skrývá-li své smrtelné hříchy a bludy, nemusí přivést do pekla posluchače. Protože … Viac
henta
a TO JAKO CO? oDPADLÝ BISKUP NĚCO PŘEDNESE A VŠICHNI ČECHOVÉ PŘIJDOU DO NEBE