Język
Napisz komentarz
Nie może podobać się Bogu świadome i dobrowolne uczestniczenie we Mszy św. odprawianej bezprawnie i niegodziwie. Jest to absolutnie pewne. Przy okazji warto przeczytać: trydent.poznan.pl/dokument_ecclesia_dei_2012.php
22Cecylia
Panu Bogu bardzo podoba się uczestnictwo wiernych w Mszach św.uświęconych wielowiekową tradycją, sprawowanych zgodnie z Mszałem zatwierdzonym przez papieża Piusa V, a sprawowanych przez pobożnych kapłanów.
Podobnie jest z Mszą św. odprawianą przez księży FSSPX - jest ważna, lecz sprawowana niegodziwie, dlatego nie może Bogu podobać się uczestnictwo wiernych w takiej Mszy (dlatego tak bardzo ważne jest uregulowanie statusu kanonicznego). Wyjątkiem są sytuacje, w których nie ma możliwości pobożnego uczestniczenia w nowej Mszy z powodu poważnych nadużyć i profanacji (tak jest w wielu krajach … Więcej
22Cecylia
Msza sprawowana przez kapłanów prawosławnych czy starokatolickich też jest ważna, a chodzić nie wolno. Aktywne uczestnictwo, wspólna modlitwa w nabożeństwach prawosławnych jest grzechem.
Anty_modernista lubi to. 
Nie wolno bluźnić. Bluźnierstwem i znieważeniem Jezusa Chrystusa jest twierdzenie, że nowa Msza nie może być miła Bogu. Dlaczego jest bluźnierstwem? Ponieważ sam Jezus Chrystus podczas każdej nowej Mszy przez posługę kapłana ofiaruje się Ojcu Niebieskiemu, oddając Mu nieskończenie doskonałą chwałę, której nikt nie zdoła umniejszyć. Opuszczenie nowej Mszy w Niedzielę bez ważnej przyczyny (np. … Więcej
22Cecylia
Nowa Msza została stworzona po to, by zadowolić protestantów. Nie jest więc możliwe, żeby zadowalała katolików, a przede wszystkim, jako sztuczny twór nie może być miłą Panu Bogu.
Jeżeli więc ktoś posiądzie już taką wiedzę i przekonanie nie może z czystym sumieniem w niej uczestniczyć.
Quas Primas lubi to. 
Świadome i dobrowolne nieuczestniczenie we Mszy św. niedzielnej jest ciężkim grzechem śmiertelnym, który pozbawia stanu łaski uświęcającej. Z tego należy się obowiązkowo spowiadać.