Język

Wyświetlenia
1,8 tys.
Czasy ostateczne. Znaki czasu.

mkatana 1
Ks. Marek Wasąg - kazanie.

Napisz komentarz …