Język

Wyświetlenia
1,5 tys.
Eleni - Oj, Maluśki, Maluśki.

mkatana 1
malgorzata__13
Teraz właśnie trwajcie w Nim, dzieci,
abyśmy, gdy się zjawi, mieli w Nim ufność
i w dniu Jego przyjścia nie doznali wstydu. 1 J 2,28

Teraz właśnie zdajemy egzamin z naszej Ufności jaką pokładamy w BOGU,a nie we własnych przymiotach,które i tak naszymi nie są.
BÓG sam wywyższy nas!