Clicks23.5K

Lekarz zostal przez Chrystusa wskrzeszony w kostnicy w Odessie 30.12.1991

Libor Halik
4
Lekarz zostal przez Chrystusa wskrzeszony, powrocony do zycia w Odessie 30.12.1991 praktycznie na 4. dzień. Po medycy rozcięte części jej ciała. Wskrzeszenie lekarza Tatiany Belous 27/11/2009. …More
Lekarz zostal przez Chrystusa wskrzeszony, powrocony do zycia w Odessie 30.12.1991 praktycznie na 4. dzień. Po medycy rozcięte części jej ciała. Wskrzeszenie lekarza Tatiany Belous 27/11/2009. Mówimy z arcybiskupom Ukraińskiego greckiego katolickiego Kościóła Eliasz Antoni Dohnal. Napisów po czeski. Niektóre fragmenty filmów po czeski głosowe. Ілля архиепископ УПГКЦ, вул. Соснова, 3, Львів-Брюховичі, 79491, Україна
www.uogcc.org.ua www.community.org.ua pidhirci.community@gmail.com
Libor Halik
I. List sv. apoštola Pavla Timoteovi 2:11-15. (Pro paní "karmel pm" Slovo Boží)
11Žena ať přijímá poučení mlčky s veškerou podřízeností. 12Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést. 13Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva. 14A nebyl to také Adam, kdo byl oklamán, ale žena byla oklamána a dopustila se přestoupení. 15Spasena bude jako matka, jestliže setrvá ve …More
I. List sv. apoštola Pavla Timoteovi 2:11-15. (Pro paní "karmel pm" Slovo Boží)
11Žena ať přijímá poučení mlčky s veškerou podřízeností. 12Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést. 13Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva. 14A nebyl to také Adam, kdo byl oklamán, ale žena byla oklamána a dopustila se přestoupení. 15Spasena bude jako matka, jestliže setrvá ve víře, lásce, svatosti a střízlivosti.
„Žena nech sa v tichosti učí s celou poddanosťou. A žene nedovoľujem učiť ani vládnuť nad mužom, ale nech je ticho. Lebo Adam bol stvorený prvý, až potom Eva. Ani Adam nebol zvedený, ale žena súc zvedená dopustila sa prestúpenia. No, bude spasená rodením detí, ak zostanú, ony ženy, vo viere a láske a v posvätení s rozumnosťou.“
Boh stvoril obidve pohlavia pre rozličné oblasti služby. Keď ich navzájom pletieme, koledujeme si o problémy. Dnes je populárne zamietať 2:11 – 12 ako niečo, čo bolo platné len v čase Pavla, ale skutočnosť, že 2:13 – 14 sa odvoláva na Adama a Evu ukazuje, že táto pravda je nadčasová a vzťahuje sa na všetky kultúry.

Křesťanská žena má být jako Panna Marie. Ta, dokud žila na Zemi, mlčela, modlila se a uchovávala Boží slova a Boží jednání, kterým zatím nerozuměla ve svém srdci. Teprve poté, co ji Kristus přijal na nebesa, dostala povolení sestupovat někdy z nebe na Zem k nám a učit nás zejména modlitbě. Zatím jste paní "karmel pm" na nebesa vzata nebyla, takže nanebevzatou ženou nejste, a proto nemáte právo dospělé muže učit.
Libor Halik
@Elder
They are more christian then you, because they believe that a hell is full of sinners as it was shown in Fatima.
Они католики.
Elder
UOGCC is a sect, isn't a Catholic church!

УПГКЦ - это секта, осторожно!

imisa
Neuvěřitelné.....