Jazyk

Zobrazení
96
Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, kancionál 065

snakee 2 1
Zpívá P. Antonín Klaret Dąbrowski OFM Litanie k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu Pane, smiluj se. 2x Kriste, smiluj se. 2x Pane, smiluj se. 2x Bože náš nebeský Otče, smiluj se nad námi. Bože Synu, … Více
henta
Pane Ježíši Kriste, prosím zahrň
V.V. Putina a Miloše Zemana
všeobjímající láskou, a chraň
své služebníky v těchto zlých
časech.
Zedad
Bože náš nebeský Otče, smiluj se nad námi