Język

Wyświetlenia
46
O. Gracjan Landowski OFM, adoracja pokutno-błagalna

Opoka Pokoju 1
PRYMAT OJCOSTWA, ŚWIĘTOŚĆ ŻYCIA, JEDNOŚĆ RODZINY i KOŚCIOŁA, GODNOŚĆ KOBIETY I MĘŻCZYZNY, TOŻSAMOŚĆ, INTEGRALNOŚĆ CZŁOWIEKA Adoracja pokutno-błagalna z 13 lipca 2018 w kościele OO. … Więcej