Język

Wyświetlenia
2,4 tys.
Problematyka życia ludzkiego w XXI w. - ks. prof. Tadeusz Guz

Rafał_Ovile 3 6
Weronika..S
Potop byłby za małą karą, Apokalipsa i proroctwa przewidują ,,gwiazdę spadającą z nieba,, czyli karę ognia. Szafuje się obecnie pojęciem Bożego Miłosierdzia po to, aby zneutralizować zło i zdeprawowanie świata, a robią to ci którzy są powołani, aby wzywać do nawrócenia i opamiętania...
Bos016
…”Kościół znajduje się w sytuacji potopu. Brudne wody wlewają się do nauczania chrześcijańskiego, naszej wyobraźni, parafii, fakultetów, rodzin. Albo będziemy gromadzić worki z piaskiem, mówi Dreher, albo będziemy robić to, co zrobił Noe. Budować arki. Potrzeba więc wzmacniać małe wspólnoty chrześcijańskie, które będą intensywnie żyć życiem Chrystusa, próbując przechować na lepsze czasy … Więcej