Language
Write a comment …
kris7711 likes this.
izaw10 likes this.
ewa koroscikja likes this.
marker likes this.
Kasiawen1606 likes this.
Servum servorum Dei
Słowa kś. Piotra "Brak czasu na modlitwę pokazuje nam , jak bardzo liczymy na siebie "odzwierciedlają doskonale nasze i naszych rodzin codzienne życie , bo gdybyśmy poświęcili choć 1/3 czasu ,który spędzamy przed komputerem na modlitwę szczerą, to z pewnością byli byśmy zbawieni i szczęśliwi w życiu doczesnym . Ale są i takie rodziny które modlitwy nie zaniedbują i chwała Panu Bogu za te rodziny a my bierzmy z nich przykład - Amen.
Servum servorum Dei likes this.
MariaBarbara likes this.
BAH likes this.
REUEL likes this.
mkatana
''Brak czasu na modlitwę pokazuje nam, jak bardzo liczymy na siebie.'' [More]
jadwiska likes this.
KR44 likes this.