Jazyk

Pozretia
27
Farar Timkovic v pastoracii 81 Dobry skutok a nebo 2018

Misko3
Prečo máme robiť dobré skutky? Aký úmysel máme mať pri ich robení? Kedy za ne dostaneme odmenu celú večnosť v nebi a kedy len počas života na zemi? Má sa v nebi každý rovnako dobre? Ako sa mať v … Viac