Language Contact
clicks
3.7k

Otázky a odpovede 2 - Pavol Hudák (6. časť)

Otázky mladých z Púte lásky - medziľudské vzťahy, manželstvo vs. zasvätenie, kríza chlapec - dievča, vekový rozdiel v manželstve, vzťah a jeho zovšednenie, zmiešané manželstvo, antikoncepcia, urieknutie a počarovanie, strata zmyslu života a ďalšie ...
Please type your posting here