Clicks111

Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają - (Łk 16, 19-31) - 21 marca 2019

sters
3
Kunegunda and 2 more users like this.
Kunegunda likes this.
asdew likes this.
sarenica likes this.