Clicks373

A brány pekla Církev nepřemohou A bramy piekła Kościół nie powstrzymają

Libor Halik
7
(Mt 16,18) 28.6.2019 Lenga, polský arcibiskup Kazachstánu, je předčasne emeritovaný v Polsku od r.2006, protože chtěl od Říma, aby zakázali sv. přijímání na ruku. 00:01:08.169 program ze září 2018 …More
(Mt 16,18) 28.6.2019 Lenga, polský arcibiskup Kazachstánu, je předčasne emeritovaný v Polsku od r.2006, protože chtěl od Říma, aby zakázali sv. přijímání na ruku. 00:01:08.169 program ze září 2018 shlédlo 200 000 lidí. 00:09:56.638 Arcibiskup Lenga v říjnu r.2005 usiloval o zákaz dávat sv.euch. na ruku v Římě na fóru. Vzpomínal: Ani mamince jsem nemohl říci, že studuji na kněze a zemřela aniž věděla, že jsm byl tajně už vysvěcen v sovětském Kazachstánu.
00:12:11.122 na řím.synod 2005 v říjnu za Benedikta XVI. jsem řekl svůj projev o euch.sv.
00:15:30.671 tehdy Schneider knězem, repatriant do NSR mě informoval jak je v Katolické církvi v Německu.
00:19:32.480 Ben.XVI. mi odepsal osobně, že on se bojí být dobrým příkladem, a bojí se přestat dávat katolíkům na ruku sv. eucharistii.
Když se bojí papež, je to strašné! Později však BenXVI. přece jen dával do úst a na kolenou.
00:22:23.970 kdo žije s Kristem má argumenty, ostatní mají jen hrubou sílu, násilí.
00:23:09.675 Bergoglio však nepokračuje v dobrém tomto, dokonce potrestal ks. Kneblewskiego za to, že sloužil mši tridentskou.
darební pacholci mohou být i papežema, kardinálama
před 00:24:40.754 přijde Antikrist
00:27:19.566 r.2015 napsal arcib. Lenga dopis, že nunciové vybírali na biskupy ty nejhorší lidi.
Velké zlo, že Ben.XVI. rezignoval.
00:31:08.229 3roky jsem se trápil než jsem se odhodlal toto napsat. Přijel jsem do katolického Polska a vidím tu bezbožnou zbabělost, kt.by nebyla za Solidarity 80.let.
00:33:11.271 budou mě ignorovat, on nemá doktorát jako my. Přesto jsem to napsal před svatostánkem.
00:34:54.117 pak začalo největší mé pronásledování, v Polsku, ne v SSSR tam jsem nebyl uvězněný.
00:36:50.142 čeho se mám bát, mám 69 let, stejně zemřu. Kristus bude soudit spravedlivě.
Kdyby BenXVI. jmenoval dobrých biskupů, zlepšilo se, ale kurie vybrala zlé a on je schválil.
V Kazachstáně jsme vybudovali 30 kostalů bez peněz zednářů
00:39:35.680 čím je čl.výše, tím snadněji padá.
00:40:45.517 za pontifikátu Bergoglia je vše proti JP2, a BenXVI., biskupy se bojí postavit proti němu.
00:42:33.765 teď biskup Zawitkowski se probudil v Polsku
Teď Bergoglio dělá biskupama samé darebáky.
Židé vládnou, mají peníze, zlato. Ať si vládnou, ale správně, ne tím chaosem co dnes.
00:47:25.613 budeme chodit do kostela a nebude tam sv. eucharistie.
00:48:01.235 a po Amazon.synodě budou světit ženaté, kteří byli nevěrní své manželce.
00:51:30.064 JK odmítl bohatství. Dokud se neobrátíte bratři židi, bude hůř a hůř, bude 3.světová válka proto.
00:53:28.938 záleží na tom, kdo řídí. Dobrý papež dobře exkomunikuje. Zlý exkomunikuje dobré biskupy a kněze.
Bergoglio je proti dobrým. Vše je převráceno dnes proto vzhůru nohama.
00:57:28.512 volby papeže. Jestli Bergoglio byl zvolen mafií st.Gallen, tak je otázka zda je vůbec papežem.
00:59:17.312 bylo nezákonné hlasovat 3x stejný den. Píše o tom Socci. Benedikt XVI. chodí v bílém rouchu, říkají mu Ben.XVI.
Pokud abdikoval, tak nemá právo nosit bílou sutanu a nechat si říkat Ben.XVI. Vše je dvojznačné a nikdo neví jak to vysvětlit.
01:00:58.363 Jestli Bergoglio říká o sobě jen že je biskup Římu, je to útěk od úřadu papežského.
01:02:02.107 Ben.XVI. byl povinen vydržet do smrti jako JP2.
Ben.XVI. přiznal, že je mnoho homosexu v seminářích.
Bergoglio kryje homosex a mluví jen o pedofilii a mlčí, že pedofilové jsou obvykle homosexuáloové.
-----
01:09:51.866 Arci. Lenga: Kdo z těch 2 je pravým papežem? Nevím. A tak nezminuji při mši ani jednoho v modlitbě.
--
01:11:19.703 My nemůžeme soudit papeže před národem.
01:13:22.750 po ovoci vidíme, že Bergoglio není dobrým.
01:24:36.923
01:33:01.705 Proč Jan Pavel II. políbil Korán? Arcibi. Lenga: Udělal chybu, Bergoglio jim však líbá boty-to by neměl dělat, je-li pravým papežem.
01:37:35.201 I Jan Pavel II. měl své omyly, byl dítkem 2.vatikánu. Ale nebyly to naschvály. Mohl se napravit.
ekans
Melánie, to, co ti nyní řeknu, nezůstane navždy tajemstvím: můžeš to zveřejnit v roce 1858. Kněží, služebníci mého Syna, svým špatným životem, svou neúctou a bezbožností při slavení svatých tajemství, svou láskou k penězům, láskou k poctám a rozkoším se stali kloakami nečistoty. Ano, kněží přivolají odvetu a odveta visí nad jejich hlavami. Běda kněžím a Bohu zasvěceným osobám, které svou …More
Melánie, to, co ti nyní řeknu, nezůstane navždy tajemstvím: můžeš to zveřejnit v roce 1858. Kněží, služebníci mého Syna, svým špatným životem, svou neúctou a bezbožností při slavení svatých tajemství, svou láskou k penězům, láskou k poctám a rozkoším se stali kloakami nečistoty. Ano, kněží přivolají odvetu a odveta visí nad jejich hlavami. Běda kněžím a Bohu zasvěceným osobám, které svou nevěrností a hříšným životem znovu křižují mého Syna! Hříchy zasvěcených osob volají k Bohu a k nebi a přivolávají trest a tento trest je již přede dveřmi, protože není nikoho, kdo by vzýval milosrdenství a odpuštění pro lid; není velkodušných duší, není nikoho, kdo by přinášel Věčnému neposkvrněnou Oběť za svět @Tomislav
ekans
(…) Vidím, že mnozí vstupují do tohoto nového náboženství, které otřásá zemí (…) vstupují do něho také biskupové. Vidím, jak jdou s hrdě vztyčenými hlavami, ale v srdci nemají myšlenky pro Mne a pro druhé duše, které pláčou v opuštěnosti. Když vidím tyto biskupy, a je jich mnoho, velmi mnoho, a za nimi jde stádo, celé stádo a bez rozmyslu se vrhají do záhuby a do pekla, moje Srdce je hluboce …More
(…) Vidím, že mnozí vstupují do tohoto nového náboženství, které otřásá zemí (…) vstupují do něho také biskupové. Vidím, jak jdou s hrdě vztyčenými hlavami, ale v srdci nemají myšlenky pro Mne a pro druhé duše, které pláčou v opuštěnosti. Když vidím tyto biskupy, a je jich mnoho, velmi mnoho, a za nimi jde stádo, celé stádo a bez rozmyslu se vrhají do záhuby a do pekla, moje Srdce je hluboce zraněno a umírá jako v době mého umučení. www.lumendelumine.cz/index.php
One more comment from ekans
ekans
nerozpomene si na nikoho @Tomislav , protože ho nikdy nepoznal,měli jste předávat jeho nauku a míso toho jste ho znova křižovali, nevarovali jste ovce před vlky a ještě jste jim je cpaly do chřtánu
Človeče, kedy si ty schopný prijímať Božie telo?
Tomislav
Takové rozčilování se na internetu a kdekoli na veřejnosti je k ničemu. Je potřeba modlitba a pokání. Dokud člověk napadne na kolena před křížem Páně a neuzná, že není vůbec hoden přijímat Ježíše Krista, tak všechny změny ohledně způsobu podání svatého přijímání jsou k ničemu. Třebaže je to strašná věc, že jsme po bolševické totalitě padli do spárů eurototality, přesto je každý kříž a každá …More
Takové rozčilování se na internetu a kdekoli na veřejnosti je k ničemu. Je potřeba modlitba a pokání. Dokud člověk napadne na kolena před křížem Páně a neuzná, že není vůbec hoden přijímat Ježíše Krista, tak všechny změny ohledně způsobu podání svatého přijímání jsou k ničemu. Třebaže je to strašná věc, že jsme po bolševické totalitě padli do spárů eurototality, přesto je každý kříž a každá totalita pro český národ velmi přínosná - se vším morálním marasmem konzumní demokracie, s čipováním, a výhledově - s čínským socialismem, zaplavujícím celý svět. Jedině tam, na dně lidských pekel si člověk rozpomene na Krista a padne před ním na tvář do prachu země a bude se pokládat za nehodného svatého přijímání. Pak se něco podstatného může stát. Proto nečekejme žádné podstatné změny od Svatého Otce, od našich biskupů či jiných oficiálních struktur Církve. Ti jsou v zajetí daných struktur. Změny mohou vyjít jen od našeho Pána, a tak je třeba modlitba a pokání a chválení Boha, že to ještě nechává dělat.
Praotec
amen
ekans
nj. predátoři OP