Pozretia1 tis.

✞ Podajte si ruku Lk 6,6-11

Peter(skala) sa to páči.