Clicks102

Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół - Mt 16, 13-19 - 22 II 2019

sters
2
LegionMałychDusz and one more user like this.
LegionMałychDusz likes this.
niewolnicaMaryi likes this.