Clicks250

Proroci - Izaiáš

Stylita
11
ruský tv seriál, 7.díl - Izaiáš, v ruském jazyce zdroj: www.youtube.com/playlistMore
ruský tv seriál, 7.díl - Izaiáš, v ruském jazyce
zdroj: www.youtube.com/playlist
Sv. prorok Isáija(Izaiáš) .Tento velký prorok byl z královského rodu.
Podle velké Boží milosti kterou byl obdařen měl Izaijáš vidění
Hospodina Sabaotha na nebeské trůně v obklopení šestikřídlých
serafinů, kteří bez ustání volali:

"Svjat, Svjat, Svjat,Hospod Savaot"
.

Izajáš prorokoval mnoho věcí jednotlivcům i celým národům. Jednou
chodil celý nahý po ulicích Jeruzaléma, prorokujíc blízké …
More
Sv. prorok Isáija(Izaiáš) .Tento velký prorok byl z královského rodu.
Podle velké Boží milosti kterou byl obdařen měl Izaijáš vidění
Hospodina Sabaotha na nebeské trůně v obklopení šestikřídlých
serafinů, kteří bez ustání volali:

"Svjat, Svjat, Svjat,Hospod Savaot"
.

Izajáš prorokoval mnoho věcí jednotlivcům i celým národům. Jednou
chodil celý nahý po ulicích Jeruzaléma, prorokujíc blízké dobytí tohoto
města
,vojskem asyrského krále Senacherima a napomínal krále
a národní pohlaváry, aby se nespoléhali na pomoc Egypta a Etiopie,
neboť i tito budou brzy pokořeni tímto králem Sanacherimem, ale ať
mají naději v pomoc Boha Nejvyššího
. A toto prorotví jako všechna
ostatní se doslovně naplnily. Avšakjeho nejdůležitější proroctví byly
o Božím vtělení, o početí Přesvaté Panně, o Jánovi Předchůdci a o
mnohých událostech z Christova života.
Tento prozíravý muž pro
čistotu svého srdce a svou horlivost pro Boha přijal shora také dar
divotvůrce.

Když obklíčený Jeruzalém trpěl žízní, on se pomodlil k Bohu a voda
vytekla zpod hory Sion. Tato voda byla nazvána Siolam(poslaná) a
k této vodě později poslal Hospodin slepce od narození,aby se v ní
umyl a on začal vidět.
V časech krále Manasiju když Izajáš hrozil proti
pohanský obyčejům krále a pohlavárům, přirovnávajíc tehdejší pokolení
k Sodomě a Gomoře,povstal proti tomuto velkému prorokovi
hněv a tak ho chytili vyvedli ho ven z Jeruzaléma a rozřezali pilou.

Žil a prorokoval 700let před Christem.

/Ochridský Prolog,od sv. Nikolaje Velimiroviče str.336/
Stylita likes this.
Theodorá-Máriá likes this.