Clicks43

#271 Scytowie, Sarmaci, Wandale, Lechici, Sławianie (wyd.1921) dr J.S.Zubrzycki

1921 Dr Jan Sas Zubrzycki Scytowie, Sarmaci, Wandale, Lechici, Sławianie INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH ze strony, z której czerpałem fragmenty skanów: ,,Prawa do utworu: Domena Publiczna. Wolno …More
1921 Dr Jan Sas Zubrzycki Scytowie, Sarmaci, Wandale, Lechici, Sławianie INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH ze strony, z której czerpałem fragmenty skanów: ,,Prawa do utworu: Domena Publiczna. Wolno zwielokrotniać, zmieniać i rozpowszechniać oraz wykonywać utwór, nawet w celach komercyjnych, bez konieczności pytania o zgodę. Wykorzystując utwór należy pamiętać o poszanowaniu autorskich praw osobistych Twórcy. źródło: Biblioteka Narodowa''