Clicks53

Wojska specjalne - Grzegorz Czuryło cz 01 20171008

Bob
Źródło: www.youtube.com/watch Grzegorz Czuryło – Prezes Stowarzyszenia „Bastion Dialogu” „Ekspert ds. zarządzania – strateg, planowania oraz psychologii terroryzmu. Specjalista w szacowaniu i …More
Źródło: www.youtube.com/watch
Grzegorz Czuryło – Prezes Stowarzyszenia „Bastion Dialogu” „Ekspert ds. zarządzania – strateg, planowania oraz psychologii terroryzmu. Specjalista w szacowaniu i analizie ryzyka oraz modelowaniu systemów informatycznych pod kątem zarządzania. Emerytowany żołnierz wojsk specjalnych. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego.