Clicks1.3K

Vasilij Blažený, jurodivý pro Krista

Stylita
Svatý Vasilij Blažený, jurodivý pro Krista, pocházel z Ruska. Jeho život charakterizuje titul, kterým je označován: Divotvůrce moskevský. V ruském jazyce. zdroj: www.youtube.com/watchMore
Svatý Vasilij Blažený, jurodivý pro Krista, pocházel z Ruska.
Jeho život charakterizuje titul, kterým je označován: Divotvůrce moskevský.
V ruském jazyce.
zdroj: www.youtube.com/watch