Clicks58

Ojcze Nasz (wersja patriotyczna)

Syn Marnotrawny
Piękna Patriotyczna wersja modlitwy Ojcze Nasz: Ojcze nasz, któryś jest w niebie Ciebie z pokorą błagamy Ratuj Ojczyznę w potrzebie Wsparcia Twojego czekamy Świeć się imię twe wszędzie Nasz Stwórco …More
Piękna Patriotyczna wersja modlitwy Ojcze Nasz: Ojcze nasz, któryś jest w niebie Ciebie z pokorą błagamy Ratuj Ojczyznę w potrzebie Wsparcia Twojego czekamy Świeć się imię twe wszędzie Nasz Stwórco Ojcze i Panie Niechaj Polska wolna będzie Wysłuchaj nasze wołanie Panie przyjdź Królestwo Twoje Rozrządzaj serc naszemi Daj nam zawsze łaski swoje Wszak żeśmy dziećmi Twojemi Niechaj będzie Twa wola Jak w niebie tak i na ziemi Lecz ciężka nam ta niedola Której zmieszenia żebrzemy Chleba nam powszedniego Daj dziś o Panie prosimy Wszak my nie chcemy cudzego Niech tylko własnym żyjemy Daj nam go dzisiaj i zawsze A my wiecznie będziem chwalić Twoje rządy najłaskawsze Racz tylko Polskę ocalić I odpuść nam nasze winy Bo my wrogom odpuszczamy Niech tylko z naszej krainy Wyjdą o to Cię błagamy Ale nas zbaw ode złego Od niewolniczej sromoty Od zdrajców kraju własnego Daj Bojaźń Bożą i cnoty