Język

Wyświetlenia
615
Opadły żydowskie maski! "Polska jest jak dojna krowa" - J.Międlar (wPrawo.pl)

ŚW.FILOMENA 1 1