Clicks2.1K

Zeman odmítá homosexuálního velvyslance USA Andrew Schapira

Libor Halik
621
Dobře dělá, že odmítá velvyslance, který vedl homosexuální průvod 2014 Prahou. Sodomský styl je nutno odmítat, Sodoma shořela a dnešní USA Bůh nechá spálit v 3. světové válce dle proroctví …More
Dobře dělá, že odmítá velvyslance, který vedl homosexuální průvod 2014 Prahou. Sodomský styl je nutno odmítat, Sodoma shořela a dnešní USA Bůh nechá spálit v 3. světové válce dle proroctví arménského Žida, který se obrátil ke Kristu v 19.století. www.b-a-n.cz/sodoma-a-gomora/mesta-ztracena-… www.parlamentnilisty.cz/…/Prezident-Zeman… 9.4.2015 Kmoníček z prezidentské kanceláře: „Já to vidím diplomaticky řečeno tak, že pan velvyslanec Schapiro je na tom tak jako každý jiný velvyslanec v Praze, který musí najít opravdu veliký a významný důvod k tomu, aby ho přijal oficiálně, jeden na jednoho, prezident České republiky.“ Kmoníček doplnil, že s některými velvyslanci si je pan prezident bližší, protože chodí na jejich recepce nebo se s nimi loučí, či má nějaký významný důvod k jednání: „Naposledy to byla třeba norská velvyslankyně. V té situaci s našimi americkými spojenci nejsme, tam teď tento důvod nemáme. Teď budu takový hravý. Kdyby třeba zítra prezident Obama přijal velvyslance Gandaloviče, zcela jistě by pak pan prezident přijal velvyslance Schapira.“ Schapiro minulý týden Zemana rozzlobil komentářem ohledně jeho cesty do Moskvy na oslavy 70. výročí konce druhé světové války.
tradyrespect
Pane Langu, už se opakujete a je to trapné. Dobře víte, že jste s tím svým milovaným kamarádem Mirosem vedle jak ta jedle. Patrně máte eminentní zájem na zjištění mé totožnosti. Mohu znát důvod, proč těmito zbytečnostmi pleníte diskuzi a nepíšete nic k tématu?
tradyrespect
Čím poměřuješ velikost úchylky?

Samson1 23:04

Prostě je to o úchylkách. Tu se to hodilo asi nejlíp, když to nechce dát samostatně, ale je to informace, proč v Norsku odebírají děti rodičům, což je větší úchylnost jako sama homosexualita.
Samson1
Prostě je to o úchylkách. Tu se to hodilo asi nejlíp, když to nechce dát samostatně, ale je to informace, proč v Norsku odebírají děti rodičům, což je větší úchylnost jako sama homosexualita. S tím incestem je to pokračování mravní zkázy lidí, kde se zapomíná na Boží zákony.
tradyrespect
A že jsem tak smělý, Samsone - to Norsko jak souvisí s tím videem hore? Uniká mi kontext.
tradyrespect
Než nějakou husičku nebo babičku raději poslouchám dobrého Pána Boha, který touží po spáse duší, pane Langu. :-)))
One more comment from tradyrespect
tradyrespect
Mně je tvoje malé "b" ukradené. :-))))))))

Samson1 19:43
Mně neodpustí ani malé b.
Samson1
Mně neodpustí ani malé b.
www.novinky.cz/…/366894-odebiran…
Norské úřady odebírají děti cizincům a dávají je do pěstounské péče norským rodičům kvůli tomu, že tímto způsobem bojují s „největším příbuzenským křížením na světě”, uvedla litevská televize. Pořad nazvaný Hodina s Rutou se zabýval záležitostí kontroverzní norské sociální služby Barnevernet.
tradyrespect
Chyby děláme všichni, pane Langu. To je prostě lidská přirozenost u každého člověka. A že Vám to tak vadí zrovna u mne, to se fakt divím. :-)))
tradyrespect
Katolíci ne. Jen KHS v Assisi. A mezi nimi vede odpadlík Tomáš Halík.

Samson1 14:38
Suliko nezlob se na mne, odkdy se katolíci klaní Budhovi.
One more comment from tradyrespect
tradyrespect
Já myslel, že jsi jenom Samson. :-)))

Samson1 15:21
Jo základ všeho je, že Satan vždy rozděluje a panuje.
Samson1
Jo základ všeho je, že Satan vždy rozděluje a panuje. Když oddělil, už má pole působnosti a dále rozhání stádo a trhá. To je přesně to duchovní spojení. Není jednota a protože se rozmáhá nepravost, uhasíná i láska a pro bubáky v hlavě už třeba nenalézá pokoj v srdci a adorace bude pro něj prázná, přestože v minuloati dal Pán něco prožít. Poro mne to znamená: Vytrvat. Proto spojení s Kristem …More
Jo základ všeho je, že Satan vždy rozděluje a panuje. Když oddělil, už má pole působnosti a dále rozhání stádo a trhá. To je přesně to duchovní spojení. Není jednota a protože se rozmáhá nepravost, uhasíná i láska a pro bubáky v hlavě už třeba nenalézá pokoj v srdci a adorace bude pro něj prázná, přestože v minuloati dal Pán něco prožít. Poro mne to znamená: Vytrvat. Proto spojení s Kristem nebudu přerušovat a jestli mám nějaký cíl, tak charismatickou obnovu Církve. Mohu něco? Nic. Jen se nabídnout jako nástroj. Prostě se nenechám oddělit i trady do mne může bušit, nejen mší, ale celým životem. Vždycky budu chápat církev jako instituciální a charismatickou.
Sulika
Samsone už mě vynech....ty nechápeš duchovní spojení to je vše...možná ještě prozříš!
Samson1
Suliko nezlob se na mne, odkdy se katolíci klaní Budhovi. Já myslím, že jsem katolík a klaním se Kristu, uctívám svaté a první P. Marii. Že někdo strčí Budhu na oltář a potom se tomu dělá mediální kampaň, ještě neznamená, že uctíváme Budhu. Já tě chápu, že vše je dílo zednářů a nesouhlasíš s tím, já také. Prostě je to duchovní boj a nemám důvod se trhat od církve. Od základů.
Sulika
Samson1 13:42
Ty si Samsone asi neuvědomuješ, že těmi démonskými naukami jsou všechna ta "zjevení" kterým jsi cele oddaný.ŘÍKÁM že to
nemáš v sobě uspořádáné.
Samson1
Sulika
Tak se pozdává Svatožáre, že máš v úmyslu nahnat nás klanět se budhovi....na čí straně vlastně stojíš....na straně Krista či zjevného antikrista svatořečeného v JPII?
p.s. Jedině bys možná měl absenci výrazu "duchovní spojení"...když při té budhově mši říkáte, že jste spojeni
to platí i pro latiníky....s atntikristy pod Vatikánem./ve spojení s papežem a příslušným biskupem/
Samson1
Ale suliko pan doktro ho po mně chtěl. Je to sice řečeno lidově, myslím, že v tom byla i vůle Boží to tam zanést. Stalo se, sestra, která není sestra v Pánu asi přímo se na mne usmály a ty se mračíš. Pá
Sulika
Prosím pěkně já Sulika jsem o tom přesvědčena/tedy že vaše mše není svatá/. Posadili na otář pana Budhu a tomu se klaní ve všech
vatikánských chrámech....i když si myslí něco jiného jako třeba ten co ráno nesl to jak řekl h...o doktorovi. To platí samojistě také o tridenské sloužené s antikristy
Pryč od antikristů.....jste s nimi duchovně spojeni!!!!!!!!!!!!
Samson1
— Pravidla pastýřské služby

12 Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě.

13 Než přijdu, ujmi se předčítání, kázání, vyučování.

14 Nezanedbávej svůj dar, který ti byl dán podle prorockého pokynu, když na tebe starší vložili ruce.

15 Na to mysli, v tom žij, aby tvůj pokrok byl všem patrný.

16 Dávej pozor na své …More
— Pravidla pastýřské služby

12 Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě.

13 Než přijdu, ujmi se předčítání, kázání, vyučování.

14 Nezanedbávej svůj dar, který ti byl dán podle prorockého pokynu, když na tebe starší vložili ruce.

15 Na to mysli, v tom žij, aby tvůj pokrok byl všem patrný.

16 Dávej pozor na své jednání i na své učení. Buď v tom vytrvalý. Tak posloužíš ke spasení nejen sobě, ale i svým posluchačům.
Samson1
To jsem s i sprstu nevytáhl. To tu bylo napsáno mockrát.
Sulika
Tomáš si nedělá legraci, to by byla pro něho polehčující okolnost...on je o tom převědčen chytl ducha obřadnosti...
Sulika
Samsone, promiň ,ale máš to v sobě neuspořádané....já ti odpovídámna to zásadní co zde stále ty opakuješ, ato, že
nikdo jiný ti zde na cz GTV neřekl, že chodíš na neplatnou jako já Sul....a ty moji odpověď pomíjíš....vidět,že tě nejistota žere
jak rez děravou rouru

Samson1 13:15
To se mýlíš suliko.
Samson1
Když vzpomínáš mike Faráře z Arsu, tak ještě skutečně slavil mši dle Tridentu, P. Pio též a oba byli s eucharistií tak spjati, že prodlévali většinu času před eucharistií. Adorace na stupních oltářů nebyla vzácná, jak u dnešních kněží. Kristu přítomnému ve svátosti věnovali čas a svoje otevřené srdce pro milost. V tom smyslu jsou "Marií", která si vyvolila dobrý děl, přestoře Marta byla pečlivá …More
Když vzpomínáš mike Faráře z Arsu, tak ještě skutečně slavil mši dle Tridentu, P. Pio též a oba byli s eucharistií tak spjati, že prodlévali většinu času před eucharistií. Adorace na stupních oltářů nebyla vzácná, jak u dnešních kněží. Kristu přítomnému ve svátosti věnovali čas a svoje otevřené srdce pro milost. V tom smyslu jsou "Marií", která si vyvolila dobrý děl, přestoře Marta byla pečlivá a dělala si hodně starostí.
Samson1
Trady má třeba mike pravdu, že nám to tu zednáři mírně upravili, je možná ochuzená o modlity, ale je to platné a tak skutečně, jestli zednáři a modernisti něco pokazili, nápravamusí přijít znovu z Vatikánu. Od pastýřů.
2 more comments from Samson1
Samson1
Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami,

2 jsou pokrytci, lháři a mají vypálen cejch na vlastním svědomí.

3 Zakazují lidem ženit se a jíst pokrmy, které Bůh stvořil, aby je s děkováním požívali ti, kdo věří a kdo poznali pravdu.

4 Neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s …More
Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami,

2 jsou pokrytci, lháři a mají vypálen cejch na vlastním svědomí.

3 Zakazují lidem ženit se a jíst pokrmy, které Bůh stvořil, aby je s děkováním požívali ti, kdo věří a kdo poznali pravdu.

4 Neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díkůvzdáním.

5 Vždyť je to posvěceno Božím slovem a modlitbou.

6 Toto bratřím zdůrazňuj a budeš dobrým služebníkem Krista Ježíše, vychovaným slovy víry a pravého učení, které sis osvojil.

7 Bezbožné a dětinské báje odmítej. Cvič se ve zbožnosti.

8 Cvičení těla je užitečné pro málo věcí, avšak zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí.

9 Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu.

10 Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je Spasitel všech lidí, zvláště věřících.

11 To přikazuj a tomu uč.
Samson1
Nikdo trady. Nebudete-li jíst a pít, nebudete mít v sobě život.
tradyrespect
Tak dobře - potřetí a naposledy - když vyhodnocuješ moje komenty jako posměch, je to TVÁ SVOBODNÁ VŮLE.
:-))))))))))
tradyrespect
Ani Vatikán se beze Mše Svaté neobejde, pane Důležitý.
8 more comments from tradyrespect
tradyrespect
Když mám veselou mysl a radost z dnešního dne - to je posměch? To jsem nevěděl. :-))))))))
tradyrespect
Svaté je jen to, co se klaní Bohu a ne dílu lidských rukou v jakékoli podobě. Klanění Bohu NOM ani omylem neumožňuje, protože zásadně porušil ustanovení o liturgii zakotvené v dokumentech IIVK, zatímco tradiční ritus, který má - světe div se! - ve stejných dokumentech IIVK zaručenou budoucnost a přesto je ničen, je na úctě k Bohu přímo založený.
tradyrespect
:-))))))))))
tradyrespect
Já třeba tohle vyhodnocuji jako komentáře s nulovou hodnotou, protože se většinou zabývají diskutéry a nikoli tématy samými. Taktéž to je moje svobodné vyhodnocování.
tradyrespect
Pokrokářství bylo dávno odsouzeno a modernismus byl jasně postaven mimo církev svatým papežem Piem X., který nebyl líbač Kóránu jako papírový svatý JPII. a jeho slovo mělo a má váhu. A že vyhodnocuješ moje komentáře jako legraci z lidí, je tvoje svobodné vyhodnocování a s tím já nenadělám NIC. :-)))

Svatožár 13:20

Ohavnost v Božích očích je i to, že si děláš z lidí legraci. Mše je stále svatá, …More
Pokrokářství bylo dávno odsouzeno a modernismus byl jasně postaven mimo církev svatým papežem Piem X., který nebyl líbač Kóránu jako papírový svatý JPII. a jeho slovo mělo a má váhu. A že vyhodnocuješ moje komentáře jako legraci z lidí, je tvoje svobodné vyhodnocování a s tím já nenadělám NIC. :-)))

Svatožár 13:20

Ohavnost v Božích očích je i to, že si děláš z lidí legraci. Mše je stále svatá, i když je nová.
tradyrespect
Lituji - to je křesťanské učení a já s ním nehodlám manipulovat.

Svatožár 13:19

Meleš nesmysly, protože ti to dělá radost. Napsal jsi třeba, že ústředím katolické církve je mše svatá. Protože si nemyslím, že bys byl debil, musím si myslet, že meleš nesmysly.
tradyrespect
Kdy tohle napíšeš Františkovi do Vatikánu? Měl by jít všem příkladem, nebo ne?
Samson1 13:15
To se mýlíš suliko. Protože mezi jiným je svící očí mým třeba písmo a nemůžu se stotožnit s tím, co se mnohdy ve Vatikánu děje a tedy s nimi nemůžu být ani v jednotě. Třeba věc Homosexuality, pedofililie, manželství. Znám přece písmo, že co je ohavnost v očich Božích, za co potrestal Sodomu a Gomoru a …More
Kdy tohle napíšeš Františkovi do Vatikánu? Měl by jít všem příkladem, nebo ne?
Samson1 13:15
To se mýlíš suliko. Protože mezi jiným je svící očí mým třeba písmo a nemůžu se stotožnit s tím, co se mnohdy ve Vatikánu děje a tedy s nimi nemůžu být ani v jednotě. Třeba věc Homosexuality, pedofililie, manželství. Znám přece písmo, že co je ohavnost v očich Božích, za co potrestal Sodomu a Gomoru a to, kdo takové věci dělá nemá podíl s Kristem. Takže s tím nesouhlasím a nedělám to. Odsuzuji, když to duchovní dělají a třeba to vyjádřím tím, že ti, kdo mají učit, že je třeba učit a zachovávat čistotu, neb přímo panenství udělají třeba skutek pedofilie, že je to dvakrát tak zlé jak od obyčejného člověka. Já s tím Duchem, který k tomu vede a svádí nemám nic společného a nechci mít nic společného. V tom s nimi jednotu nezdílím a Kristus církev neopustil, když ho lidé opustili a nebo jsou nevěrní. Ten zůstává vždy věrný.
tradyrespect
:-))) Jak kdo vyhodnocuje moje komentáře, je čistě jeho svobodná vůle a věc. :-))) Dějiny nejsou nesmysly. Dějiny jsou dějiny. :-)))

Svatožár 13:14

Největší neřád jsi tady ty, trady. Děláš si z lidí jenom legraci a meleš nesmysly.
Samson1
To se mýlíš suliko. Protože mezi jiným je svící očí mým třeba písmo a nemůžu se stotožnit s tím, co se mnohdy ve Vatikánu děje a tedy s nimi nemůžu být ani v jednotě. Třeba věc Homosexuality, pedofililie, manželství. Znám přece písmo, že co je ohavnost v očich Božích, za co potrestal Sodomu a Gomoru a to, kdo takové věci dělá nemá podíl s Kristem. Takže s tím nesouhlasím a nedělám to. Odsuzuji, …More
To se mýlíš suliko. Protože mezi jiným je svící očí mým třeba písmo a nemůžu se stotožnit s tím, co se mnohdy ve Vatikánu děje a tedy s nimi nemůžu být ani v jednotě. Třeba věc Homosexuality, pedofililie, manželství. Znám přece písmo, že co je ohavnost v očich Božích, za co potrestal Sodomu a Gomoru a to, kdo takové věci dělá nemá podíl s Kristem. Takže s tím nesouhlasím a nedělám to. Odsuzuji, když to duchovní dělají a třeba to vyjádřím tím, že ti, kdo mají učit, že je třeba učit a zachovávat čistotu, neb přímo panenství udělají třeba skutek pedofilie, že je to dvakrát tak zlé jak od obyčejného člověka. Já s tím Duchem, který k tomu vede a svádí nemám nic společného a nechci mít nic společného. V tom s nimi jednotu nezdílím a Kristus církev neopustil, když ho lidé opustili a nebo jsou nevěrní. Ten zůstává vždy věrný.
tradyrespect
Ano, Samsone. Špatně chápu. To je moje lidská přirozenost. Proto potřebuji Mši Svatou a svátosti, abych chápal správně. Novus Ordo Missae je v překladu Nový mešní řád. Z toho názvu je jasně patrné, že nejde o Mši Svatou a dnes už nejde ani o řád, protože se dějí neřády. A venkoncem nejde ani o nic nového, protože vývoj tohoto neřádu sahá několik století zpět. Ještě nějaký dotaz?
Sulika
Nikdo jiný ti o tom neřekl jako já....tak si neustále nevymýšlej,nebo budu myslet ,že lžeš ze zvyku. Když jsi pod Vatikánem tak se vším všudy is maximální
poslušností a úctou k antikristovským papežům a ostatní vatikánské šlechtě i nešlechtě.
Samson1
Špatně chápeš, vůbec jsi nepochopil. Sedesvakantiska a tradicionalita tvrdí skoro to stejné, že jsem na neplatné mši a to jsou ty kameny. Neměli by zmlknout? Já tvrdím, že jsem na mši a to ještě ve farnosti. Kdo tu mluví nesmysly. Jestli se má podle vůle Boží něco změnit, tak zhora napravit bohoslužebný řád a liturgii a já říkám, že nepůjdu ani napravo a ani na levo, ale s farností. Oni mne za …More
Špatně chápeš, vůbec jsi nepochopil. Sedesvakantiska a tradicionalita tvrdí skoro to stejné, že jsem na neplatné mši a to jsou ty kameny. Neměli by zmlknout? Já tvrdím, že jsem na mši a to ještě ve farnosti. Kdo tu mluví nesmysly. Jestli se má podle vůle Boží něco změnit, tak zhora napravit bohoslužebný řád a liturgii a já říkám, že nepůjdu ani napravo a ani na levo, ale s farností. Oni mne za to melou.
Samson1
To je právě to, že pro někoho prostě MOM není mše a církev. S toho pohledu je možné jen být buď sedesvakantistou a nebo tradiscionalistou a když jsu na mši, tak neplatné. Není to zločin, něco takového tvrdit???
tradyrespect
Dvěma pánům nelze sloužit, Samsone - proto ten tlak "mlýnských kamenů". Věř mi, že vím, o čem mluvím. Jestli tě něco drtí, pak to je tvoje vlastní svědomí, ve kterém jsi už dávno potlačil Mši Svatou, kterou jsi - na rozdíl ode mne - ještě zažil. A moc dobře víš, že Mše Svatá je ústředím katolické církve.
Samson1
Člověk se někdy může na Glorii cítit jak zrno mezi kameny mlýnskými. Z jedné strany ho chce drtit sedesvakantista, z druhé tradicionalista a co já si chudák pšenice mám počít. Že.
tradyrespect
Dalo by se to tak říct, mike. Tíhu kříže nejde bez svátostí a pravé víry unést. Tak mají někteří potřebu ostouzet církev a zpochybňovat křesťany. "Kdo chce jít za mnou, vezmi svůj kříž a následuj mne." nikdo nezruší ani neobejde zlehčujícími obezličkami.
tradyrespect
To je fakt, Samsone. Lepší než je dávat pořád dokola na GTV. :-)))
Samson1
Já jsem v pátek zapomněl dát u dokrota hovínka v příležitosti preventivní prohlídy, tak asi udělám to nejlepší co můžu, když vstanu, vezmu své hovínka a půjdu.

tradyrespect
Mám to lehké, dcerko. Bez platných svátostí by to bylo mnohem horší. :-)))

Sulika 09:44

nemáš to lehké synku....
tradyrespect
Znal jsem jednoho sedes - ten procestoval svět a ne a ne najít tu "jedinou správnou skupinu katolíků". :-)))))
Sulika
nemáš to lehké synku....
pokrk and one more user like this.
pokrk likes this.
Ostrik likes this.
tradyrespect
Ovšem sedesvakantismus katolický rozhodně není. Je to cesta ne nepodobná modernismu = do pekel.