Clicks879

Wiara i życie wieczne (2)

maskacjusz
7
Abp Marek Jędraszewski przez 2 godziny odpowiadał 8 listopada na pytania internautów i zebranych w katedrze. Listopadowe "Dialogi w katedrze" dotyczyły pojęcia "Wiara i życie wieczne". Źródło: Maskac…More
Abp Marek Jędraszewski przez 2 godziny odpowiadał 8 listopada na pytania internautów i zebranych w katedrze. Listopadowe "Dialogi w katedrze" dotyczyły pojęcia "Wiara i życie wieczne".
Źródło: Maskacjusz TV.
czciciel
Naturalnym jest lek przed śmiercią i cierpieniem a przede wszystkim przed niewiadomą dla tych których wiara jest słaba , gdy nie utożsamiają się z Chrystusem Ukrzyżowanym, którzy nie jednoczą się z Mistrzem
czciciel
Właściwy tytuł WIARA A ŻYCIE WIECZNE prowokuje do twierdzenia że
tożsamość życia wiecznego wypływa z wiary
5 more comments from czciciel
czciciel
Ale jednak Piekło jest i komuś " służy ".
czciciel
Konsekwencją SPRAWIEDLIWOŚCI BOŻEJ JEST CZYŚCIEC tak jak wypełnienie Prawa
czciciel
Na trzecie pytanie odpowiem; Czy możemy coś zostawić Bogu ? Czy zbawienne jest rozstrzyganie spraw Boskich ? I co Ty Panie Boże na to ?
czciciel
"Przetopienie Nas Ogniem "Swojej Miłości- " Przyszedłem Ogień rzucić na ziemię
i jakże pragnę żeby zapłonął ".
" Przejście przez Ogień " jest uszlachetnieniem kruszcu w tyglu naszej Duszy.
czciciel
BÓG NAS PRZENIKA ZWŁASZCZA WTEDY GDY NASZE DUSZE OTWIERAJĄ SIĘ
NA BOGA.Dlatego tak ważne jest stałe trwanie w relacji z Chrystusem i Jego adorowanie na modlitwie i pracy ,w czasie odpoczynku a nawet po przebudzeniu nocnym. Będąc stale otwartym jak czyste naczynie na działanie Ducha Świętego
możemy być pewni że posłuży się nami wedle Swej woli .