Pozretia3,8 tis.

Drinské mučenice,sestry z Kongregácie Dcér Božskej Lásky-Mariánky

johnfrax