Clicks457

Dzierżoniów, 2014 VI 05 Ks. Sylwester Irla, pożegnanie.

Krzysztof Bach
1
Księdza Sylwestra żegna i dziękuje, ks. dziekan Z. Kokoszka na mszy pogrzebowej w kościele Św. Jerzego w Dzierżoniowie, dnia 5 czerwca 2014 r.
jadwiska
Dobry Jezu, a nasz Panie
Przez Twe na krzyzu skonanie
Daj mu wieczne spoczywanie.
Światłość wieczna niech mu świeci.
Gdzie królują wszyscy święci.
Gdzie królują z Tobą, Panie,
Aż na wieki wieków. Amen