Clicks47

MTW (494) Patlewicz, Rola, Żebrowski. Opozycja nie musi wygrać, byle się sprzedawały wasze publikacje?

Bob
11