Jazyk
Napísať komentár …
Janko333
Povedz mojím služobníkom, aby bdeli, lebo diabol pripravuje masívný útok na Cirkev. - Ja chcem zasvätenie sveta mojej Nepoškvrnenej Matke: Pán Ježiš Blahoslavenej Alexandrine Márie da Costa. Viac tu: jezismaria.weebly.com/zasvatenie-svet…
jezismaria.weebly.com/jozefina-menendez.html

.
Peter(skala) sa to páči.