Clicks32

Wyjaśnienia techniczne dotyczące Reguły Mariańskiej

Ks.P.Natanek
ELOHIM.
Herezja
ELZBIETA SPITALNIAK likes this.