Clicks5.7K

Vassula Ryden - Znamení doby

Grauss
192
Vassula Ryden - Znamení doby
banda modernistických trollů
Zedad
Pasáž: 1 Paralipomenon 10,13-14

13Tak zemřel Saul pro svoji zpronevěru; zpronevěřil se Hospodinu, protože nedbal na Hospodinovo slovo. Dokonce se dotazoval věštího ducha. Hospodina se nedotazoval, proto jej Hospodin usmrtil a převedl království na Davida, syna Jišajova.
Zedad
František69 prorokovat o budoucím dění ve světě může i pohan nebo ne?
Zedad
František69 možná dolož, kde Vassula míchá křesťanství s budhismem a hinduismem nebo s pohanstvím.
Zedad
František69 bude to zajímavé. Možná nějaký znalec Vassuly něco připíše.
34:20
Ježiš hovorí, že sa mu nepáči ako sa v upustených kostoloch konaju hazardné hry (kasina)
19.8.1991 v Rusku - pád komunizmu

Ježiš povedal Vasule, že Rusko premení ako bol On sám premenený.
6 august je sviatok: Premenenie Pána ale v Pravoslavnej cirkvi je tento sviatok 19.8. a v tento deň padol komunizmus v Rusku.
One more comment from Peter(skala)
24.12.1991 Ježiš povedal, že ludstvo slávi Vianoce bez Jeho svätého mena (10:00 min.) a beru tieto dni len ako čas voľna

18.2.1993 Zem sa bude triasť a pohne sa zo svojej osi.

zem sa naozaj pohla a spôsobila Cunami
Ježiš povedal Vasuse Ryden 11.9.1991 že Padnu (hriešne) veže a o 10 rokov na to: 11.9.2001 padli newyorské veže 5min:22sek.
dyk
"Deň veľkého vraždenia, keď budú padať veže." (Myslím Izaiáš 43, alebo tak nejak podobne. Treba si to nájsť)
Pád veží začal bezprostrednú prípravu na vystúpenie Antikrista.
Výsmech občanom Slovenska. Prídavok na dieťa sa zvýšil o 66 centov, od januára vzrástol aj rodičovský príspevok o 6 eur. Poslanecký plat sa zvýši takmer o 1500 eur. Rodinné prídavky z Rakúska v roku 2018
dyk likes this.
Felicitaa
Moze nepriatel Boha dat alebo chciet dat napisat takto posolstvo?

/29. prosince 1989/

Pokoj s tebou. Klaň se Mi a miluj Mne v Mé Svaté Eucharistii. Pojď a přijímej Mne v Mé Svátosti jako neposkvrněného beránka. Musíš ke Mně přijít čistá.
Kdyby sis to jen uvědomila, jak jsem přítomen s Tělem a Krví, jimiž jsem získal věčné vykoupení vám všem, přibližovali byste se ke Mně bez poskvrny a s úctou.…More
Moze nepriatel Boha dat alebo chciet dat napisat takto posolstvo?

/29. prosince 1989/

Pokoj s tebou. Klaň se Mi a miluj Mne v Mé Svaté Eucharistii. Pojď a přijímej Mne v Mé Svátosti jako neposkvrněného beránka. Musíš ke Mně přijít čistá.
Kdyby sis to jen uvědomila, jak jsem přítomen s Tělem a Krví, jimiž jsem získal věčné vykoupení vám všem, přibližovali byste se ke Mně bez poskvrny a s úctou. Ze Své Nekonečné Lásky jsem obětoval sám Sebe jako dokonalou Oběť, abych vás očistil od vašich hříchů. Chci, abyste všichni pochopili tuto Svátost, ano, chci vás povzbudit tím, že poznáte, co vám nabízím, a tak ve vás podnítit odpověď lásky. Tato Oběť je věčná a ty, koho miluje Má Duše, Ji máš každý den.
Má svatyně je v této Svaté chvíli naplněna anděly všech řádů, aby se setkali se Mnou, svým Bohem. Pokorně leží přede Mnou a klaní se Mi, utěšujíce Mé Srdce, a vy, kteří Mě můžete přijímat, se Mi nebudete klanět? Nebudete Mne uctívat?
Buďte si vědomi Mé Svaté Přítomnosti, nespěte v Mé Přítomnosti. Nedovolte svému duchu kamkoliv odbíhat, odvážili byste se být neteční pod Mým Křížem na Golgotě? Moji milovaní, jak by vám bylo, kdybyste byli při Mém Ukřižování na hoře? Dovolili byste svému duchu, aby se zabýval běžnými každodenními věcmi? Nebo byste pokorně padli na tvář před Mým Křížem a vzývali Mne, svého Boha? Umřel jsem pro vás na Kříži, nedbal jsem na utrpení, která jsem musel podstoupit, mohli byste být nepozorní a bezstarostní tváří v tvář Mé Oběti? Jsem přítomen ve Svém Svatostánku, stejně jako jsem byl přítomný a přibitý na Svůj Svatý Kříž. Pojďte tedy tentokrát ke Mně s plným vědomím, koho přijímáte a kdo se s vámi spojuje, aby vás očistil, dal vám věčný Život.
Dcero, buď trpělivá, jako Já jsem trpělivý. Pojď, odpočiň si v Mém Svatém Srdci a dovol Mi odpočinout si ve tvém. Láska tě miluje.

Ó Ježíši Kriste, náš Pane a Spasiteli,
slíbil jsi, že s námi stále budeš přebývat.
Voláš všechny křesťany,
aby přišli a měli účast na Tvém Těle a Krvi,
ale naše viny nás rozdělily a nemáme sílu
podílet se spolu na Tvé Svaté Eucharistii.
Vyznáváme tento svůj hřích a prosíme Tě,
odpusť nám a pomoz nám sloužit
cestám smíření podle Tvé Vůle.
Zapal naše srdce ohněm Svatého Ducha,
dej nám ducha moudrosti a víry,
odvahy a trpělivosti,
pokory a pevnosti, lásky a kajícnosti,
prostřednictvím přímluv Blahoslavené Matky Boží
a všech svatých.
Amen.

(Modlitba Sergeje Bulgakova)
Filofej likes this.
+Joseph+
henta běžte do Piďhirek
+Joseph+
ti kdo zabudovali to zlo do věží, tak nakukali této babě taky toto proroctví a svatý archanděl Michael bude Bohem určitě posílán za člověkem-ateistou, to mě říkejte až tomu uvěřím, toto je lži prorok, který ukazuje cestu k antikristu
koalla
Poselství Vassuly Ryden čtu poměrně dlouhou dobu, přemýšlím o nich a modlím se. Ale nenašel jsem tam ani stopy po tom, abych byl nabádán smíchat křesťanství s hinduismem a budhismem. Poselství vyzývají k lásce ke všem lidem, ale ani náznakem nenabádají k tomu, abychom si brali něco z hinduismu a budhismu. Vassula není spiritistka. V poselstvích ani v jejím vystupování není žádná magie, ani tzv. …More
Poselství Vassuly Ryden čtu poměrně dlouhou dobu, přemýšlím o nich a modlím se. Ale nenašel jsem tam ani stopy po tom, abych byl nabádán smíchat křesťanství s hinduismem a budhismem. Poselství vyzývají k lásce ke všem lidem, ale ani náznakem nenabádají k tomu, abychom si brali něco z hinduismu a budhismu. Vassula není spiritistka. V poselstvích ani v jejím vystupování není žádná magie, ani tzv. bílá ani černá. Nekomunikuje s démony. Nejsvětější Trojice, Panna Maria a někdy archanděl Michael jsou ústředními postavami těchto poselství, kteří nás vybízejí k plnému žití křesťanství. Často jsme v nich zváni k tomu, abychom svým domovem učinili Nejsvětější Srdce Ježíšovo, utíkali se k Panně Marii a modlili se také k archandělu Michaelovi, aby nás chránil od útoků ďábla. Musíme si dát dobrý pozor, abychom pro nás neplatila Ježíšova slova, jako například v Marek 3, 22 - 29, když se s těmi poselstvími do hloubky vůbec neseznámíme, ale povrchně je odsuzujeme s předsudky, kterých se nedokážeme zbavit.
zaba likes this.
La Vraie Vie en Dieu likes this.
Libor Halik
Jako kněz Pravoslavné církve sděluji, že Vassula Ryden je falešná prorokyně, spiritistka, která svádí katolíky a pravoslavné, aby smíchali své křesťanství s modlosluženým hinduismem a také s budhismem. Aby porušovali 1.přikázání Desatera. Její kniha Opravdový život v Bohu 1, str.76 data 26.2.1987 je důkazem. Tehdy zašla za "katolickým knězem, tak trochu hinduistou, budhistou a mohamedánem …More
Jako kněz Pravoslavné církve sděluji, že Vassula Ryden je falešná prorokyně, spiritistka, která svádí katolíky a pravoslavné, aby smíchali své křesťanství s modlosluženým hinduismem a také s budhismem. Aby porušovali 1.přikázání Desatera. Její kniha Opravdový život v Bohu 1, str.76 data 26.2.1987 je důkazem. Tehdy zašla za "katolickým knězem, tak trochu hinduistou, budhistou a mohamedánem zároveň", aby on rozsoudil, zda její zjevení jsou od Ježíše Krista. Tento odpadlík jí řekl, že jsou. Další důkazy její zrady Boha Trojjediného na: www.tlig.org/cs/interreligious/goldaward/ www.tlig.org/…/gold-peace-awar…
Markodamian and 3 more users like this.
Markodamian likes this.
tŕnie likes this.
+Joseph+ likes this.
karel tridentsky likes this.