Language Contact
Please type your posting here

Podľa slov Pátra PIA sme vlastne povinný robiť každé dobro, ktorého sme schopní. Ako často si to musíme pripomínať.