언어
댓글 쓰기…
stanislawp
Kamery firmy Cmena? Rok 1969
Obiektyw-odległość, przysłony..czas ...3 ustawienia grubą rękawicą!