Jazyk

Zobrazení
651
O válce kanovník P. Petr Piťha (probošt) kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském

Libor Halik 1 1
Bývalý ministr školství České republiky a za komunismu tajně svěcený katolický kněz. Nahrávka z konce r.2015 či ledna 2016 aktuální dodnes.

Napsat komentář
Libor Halik
Křesťané jsou nejpronásledovanější náboženskou skupinou. Během roku 2016 bylo ve světě kvůli víře zabito až 90 000 křesťanů. Různou formou bylo pronásledováno nebo diskriminováno více než 500 milionů křesťanů. Nové pronásledování křesťanů se objevuje i v západních sekulárních demokraciích. rcmonitor.cz/cr/7623-Konference…