Język

Wyświetlenia
10 tys.
Biskup Mosulu płacz

pigi4963 9
Po raz pierwszy w 1500 lat nie możemy uczcić św Shmuni