Clicks1.6K

Zjawa z Medjugorje głosi herezje I uderza w Kościół

Opublikowany 31 sie 2019 m.rekinek www.youtube.com/watch Dorota Rafalska w swojej książce "Medjugorie prawda czy fałsz" wydanej przez KUL w 2003 roku, a będącej analizą teologiczną zjawisk …More
Opublikowany 31 sie 2019 m.rekinek www.youtube.com/watch
Dorota Rafalska w swojej książce "Medjugorie prawda czy fałsz" wydanej przez KUL w 2003 roku, a będącej analizą teologiczną zjawisk przeprowadzoną pod kierunkiem wykładowców KUL, jednoznacznie udowadnia, że zjawiska w Medjugorie mają diabelską naturę.

Dowody na demoniczność zjawy z Medjugorie

Wśród argumentów świadczących o diabelskiej naturze Medjugorie (niezgodności z praktyką prawdziwych objawień) można wymienić to, że:

– zjawa głosi herezje sprzeczne z nauką Kościoła, co świadczy, że zjawiska te nie pochodzą od Boga;

– wizjonerzy grzeszyli przed objawieniami;

– zjawa wybrała grzeszników;

– wizjonerzy kłamali co do swych działań;

– wizje miały miejsce nocą w różnych miejscach;

– wizje trwają od 1981 przez wiele lat;

– wizje mają miejsce wielokrotne w ciągu doby;

– wizje mają miejsce na życzenie wizjonerów;

– wizje nie są regularne;

– przekazy zjawy są chaotyczne;

– stopy zjawy (podającej się za Marie) są ukryte, co sprzeczne jest z symboliką maryjną z Apokalipsy;

– wygląd zjawy nie zgodny z katolicką symboliką maryjną;

– zjawie towarzyszą amorki o demonicznym wyglądzie;

– demoniczne amorki mają ukryte stopy;

– amorki naśladują zjawę;

– wizjonerzy mają fizyczny kontakt ze zjawą (całują się z nią, przytulają się do niej);

– zjawa nie jest zrównoważona emocjonalnie;

– zjawa napawała lękiem wizjonerów;

– wizjonerzy są uzależnieni od wizji;

– zjawa zmusza wizjonerów do szaleńczego wysiłku;

– zjawa groziła biskupowi miejsca;

– franciszkanie z Medjugorie za wspieranie objawień są usunięci ze stanu kapłańskiego;

– zjawa odwraca uwagę wiernych od Jezusa i kieruje ją na siebie;

– zjawa neguje posiadanie przez Maryję łask (podczas gdy Kościół naucza, że Maryja obdarzona łaskami);

– zjawa neguje moc wstawiennictwa Maryi i twierdzi, że Maryja potrzebuje wsparcia ludzi (podczas gdy Kościół naucza, że modlitwa Maryi jest w pełni skuteczna);

– zjawa głosi nową datę narodzin Maryi 5 sierpnia czyli nowy kalendarz liturgiczny (podczas gdy Maria urodziła się 8 września);

– zjawa głosi, że Maryja sama wstąpiła do nieba i tam zmarła (podczas gdy Kościół naucza że w niebie się nie umiera a Maryję do nieba wziął Bóg);

– zjawa kreuje Maryję na równą Jezusowi (podczas gdy Kościół naucza, że Maria jest matką Jezusa i pośredniczką między ludźmi a Bogiem);

– zjawa głosi, że rzekomo objawienia są ostatnie (podczas gdy Kościół naucza że to Kościół decyduje o prawdziwości objawień);

– zjawa kreuje Maryję na niezależną od Boga twierdząc, że sama wybrała Medjugorie (podczas gdy Kościół naucza że Bóg posyła Maryję);

– zjawa twierdzi, że nie chrześcijanie a mieszkańcy Medjugorie są ludem wybranym (podczas gdy Kościół naucza że to chrześcijanie są narodem wybranym);

– zjawa wprowadza nowy sakrament – specjalne błogosławieństwo (podczas gdy Kościół naucza że tylko on ma władze wprowadzania sakramentów);

– zjawa nawołuje do nieposłuszeństwa wobec biskupa co było równoznaczne z rozbijaniem Kościoła (podczas gdy Kościół naucza, że Maryja dba o jedność i nienaruszalność Kościoła);

– zjawa chce uwielbienia na równi Bogu (podczas gdy Kościół naucza, że wielbiony ma być Bóg);

– zjawa milczy o Trójcy (będącej podstawą Katolicyzmu);

– zjawa głosi, że w Medjugorie Bóg najbliższy w historii ludziom (podczas gdy Kościół naucza że Bóg był zawsze blisko ludzi, dziś obecny jest w Ewangelii i Kościele, bliskość ta najpełniej urzeczywistniła się w Jezusie, Jezus fizycznie obecny jest w chlebie i winie podczas Eucharystii, przyjecie Komunii Świętej jest zespoleniem z Jezusem);

– zjawa neguje pośrednictwo w modlitwie (podczas gdy Kościół naucza, że warto korzystać z pośrednictwa świętych i Maryi);

– zjawa głosi, że Jezus jest Ojcem (podczas gdy Kościół naucza że Ojciec i Syn to dwie różne osoby stanowiące jedność w Trójcy Świętej)

– zjawa głosi, że Jezus umarł za wiarę (podczas gdy Kościół naucza, że Jezus wiedział, więc nie wierzył, a swe życie oddał dla zbawienia ludzi)

– zjawa głosi wszechpotęgę szatana (podczas gdy Kościół naucza, że Jezus pokonał szatana raz na zawsze na krzyżu i poprzez zmartwychwstanie, a szatan nie ma władzy nad chrześcijanami);

– zjawa głosi automatyczne zbawienie grzeszników po spowiedzi i Komunii Świętej (podczas gdy Kościół naucza, że automatycznie zbawieni są tylko święci);

– zjawa głosi, że za dusze czyśćcowe nikt się nie modli (podczas gdy Kościół w swej liturgii modli się za dusze czyśćcowe);

– zjawa podaje nową datę przejścia z Czyśćca do Nieba w dzień Bożego Narodzenia (podczas gdy Kościół naucza, że przejście taki ma miejsce w dniu zadusznym);

– zjawa głosi, że potępieni nie cierpią w piekle;

– zjawa głosi, że człowiek odrodzi się w innym ciele;

– zjawa głosi, że nie trzeba się nawracać na katolicyzm wystarczy przyjąć jej orędzia;

– zjawa głosi, że przynależność religijna nie ma znaczenia;

– zjawa mieni się zbawieniem dla wszystkich nie zależnie od wiary;

– zjawa głosiła zbawienie w zjawie nie w Jezusie;

– zjawa głosi samo zbawienie we własnej religii;

– zjawa wprowadza własną liturgię;

– tylko wizjonerzy znają tajne orędzie;

Fałszywe objawienia

W Medjugorie, Oławie i Garabandal szatan podszywał się po Maryję. Tłumy się modliły, ludzie zmieniali swoje życie, ale wszystko to służyło złemu. Wielu ludzi zmienia swoje postępowanie i żarliwie się modli przyłączając się do sekt. Nie jest to dobre, bo nie ma zbawienia poza Kościołem Katolickim.

Medjugorie ma swój metafizyczny wymiar pierwotny który widzimy też w Garabandal (polecam książkę ks. Józefa Warszawskiego "Garabandal"), Oławie, gdzie stajemy oko w oko z wrogiem z początków czasów. Jest też wymiar polityczny Medjugorie (o którym Mackiewicz pisał w "Watykan w cieniu krzyża", "W cieniu czerwonej gwiazdy"), a mianowicie fakt, iż zjawa propaguje pacyfizm – kto czytał "Zwycięstwo prowokacji " Mackiewicza czy "100 zabobonów” Bocheńskiego”, ten wie że propaganda pacyfizmu jest orężem ruchu komunistycznego.

Źródło: Dorota Rafalska "Medjugorie prawda czy f
"W żadnym z dotychczasowych uznanych objawień Matka Boska nie występowała też z żądaniem ustanowienia Jej święta. W Medjugorie natomiast Gospa domagała się usankcjonowania dnia 25 czerwca jako Święta Królowej Pokoju. Podczas jednego z objawień powiedziała: „Wiatr jest moim znakiem. Przychodzę w wietrze. Kiedy wieje wiatr, wiedzcie, że jestem z wami"

Ksiądz Jan Wójtowicz w swojej książce „Problem…More
"W żadnym z dotychczasowych uznanych objawień Matka Boska nie występowała też z żądaniem ustanowienia Jej święta. W Medjugorie natomiast Gospa domagała się usankcjonowania dnia 25 czerwca jako Święta Królowej Pokoju. Podczas jednego z objawień powiedziała: „Wiatr jest moim znakiem. Przychodzę w wietrze. Kiedy wieje wiatr, wiedzcie, że jestem z wami"

Ksiądz Jan Wójtowicz w swojej książce „Problem Medjugorie" pisze: „Wiatr w Piśmie św. jest symbolem Ducha Świętego (...) Ale jest i symbolem ducha złego: «który przemierza ziemię i wędruje po niej»(Hi 1,7), «Wichura łamiąca skały, w której nie ma Pana» (3Kr 19,11)... «Szatan wznieca wicher, który rozwala dom i zabija dzieci Hioba» (Hi 1,19)... Maryja Wniebowzięta nie potrzebuje znaku - jest bowiem człowiekiem".

Zadziwiające są także bezprecedensowe ingerencje Gospy w sprawy dyscypliny kościelnej i zachęcanie do nieposłuszeństwa wobec prawowitej hierarchii kościelnej. Tym bardziej, że wizjonerzy i opiekujący się nimi miejscowi franciszkanie wielokrotnie wykazywali się niesubordynacją wobec miejscowego ordynariusza.

Nietypowo także wygląda życie „widzących" z Medjugorie w porównaniu z bohaterami innych słynnych objawień: pokorną i dyskretną św. Bernadettą czy siostrą Łucją, która spędziła wiele lat ukryta w klasztorze. Żaden z medjugorskich wizjonerów nie wybrał drogi kapłańskiej czy zakonnej. Miast tego jeżdżą po świecie i odbywają publiczne spotkania."
PiotrM
Biskup Mostaru bardzo krytycznie o Medjugorie

5 MIN. ZAJMIE CI PRZECZYTANIE TEGO ARTYKUŁU.

Z kolejnym ostrym atakiem na „fenomen međugorski” wystąpił biskup diecezji Mostar-Duvno, na której terenie znajduje się ta niewielka wioska hercegowińska – Ratko Perić. Na stronie swej diecezji zamieścił on 26 lutego obszerny artykuł, w którym w 12 punktach stara się podważyć prawdziwość i nadprzyrodzo…More
Biskup Mostaru bardzo krytycznie o Medjugorie

5 MIN. ZAJMIE CI PRZECZYTANIE TEGO ARTYKUŁU.

Z kolejnym ostrym atakiem na „fenomen međugorski” wystąpił biskup diecezji Mostar-Duvno, na której terenie znajduje się ta niewielka wioska hercegowińska – Ratko Perić. Na stronie swej diecezji zamieścił on 26 lutego obszerny artykuł, w którym w 12 punktach stara się podważyć prawdziwość i nadprzyrodzony charakter rzekomego przesłania Matki Bożej.

73-letni biskup, który swą posługę w diecezji rozpoczął w lipcu 1993 (wcześniej prawie rok pełnił tam urząd koadiutora z prawem następstwa), znany jest – podobnie jak jego poprzednik (w latach 1980-93), Pavao Žanić – z bardzo krytycznego nastawienia zarówno do tego, co nazywa „fenomenem medjugorskim”, jak i do posługujących tam franciszkanów. W swym najnowszym artykule skupił się na pierwszym tygodniu „objawień”, rozpoczętych w ostatnim tygodniu czerwca 1981, wykorzystując znane już od wielu lat materiały i dane.

Komentując pojawienie się oświadczenia bp. Pericia Tornielli zauważył, że zbiegło się ono z bliskim już, według niego, terminem przybycia do Medjugorja abp. Hosera. Przypomniał, że zadaniem tego wysłannika papieskiego jest „uzyskanie jak najbardziej pogłębionej wiedzy o sytuacji duszpasterskiej w tym miejscu, a zwłaszcza potrzeb pielgrzymujących tam wiernych i na tej podstawie zasugerowanie ewentualnych inicjatyw duszpasterskich na przyszłość”. Mandat biskupa warszawsko-praskiego nie ma natomiast na celu orzeczenia o prawdziwości objawień, ale dotyczy wyłącznie opieki duszpasterskiej nad wiernymi i zmierzenia się z istniejącymi od bardzo dawna napięciami między pracującymi w miejscowej parafii franciszkanami a kolejnymi biskupami tej diecezji.

Na wstępie swych rozważań bp Perić przypomniał, że zjawiska, zachodzące w Medjugorje badały różne komisje kościelne: najpierw dwie diecezjalne (w latach 1982-84 i 1984-86 – w rozszerzonym składzie), następnie episkopatu jugosłowiańskiego (1987-90) oraz dwie watykańskie Kongregacji Nauki Wiary (2010-14 i 2014-16). Przez cały ten czas stanowisko władz diecezji „było jasne i stanowcze: nie ma mowy o wiarygodnych objawienia Najświętszej Maryi Panny” – stwierdził z mocą biskup mostarski.

W tym kontekście podważył nieujawnione dotychczas wnioski, do jakich doszła ostatnia, jak na razie, komisja watykańska, której przewodniczył kard. Camillo Ruini, według której „objawienia siedmiu pierwszych dni mogłyby zostać uznane za prawdziwe, po czym pojawiła się «nadbudowa» innych powodów, w większości niereligijnych”. Tymczasem kuria mostarska podtrzymuje swe krytyczne stanowisko także w odniesieniu do owych pierwszych dni wydarzeń w Medjugorje – napisał biskup.

Przypomniał przy okazji, że od czasu, gdy objął urząd pasterza tej diecezji, wydał (w latach 195-2013) trzy książki oraz ok. 50 artykułów o tematyce maryjnej i mariologicznej, w których ukazywał zadania i rolę Matki Bożej we wcieleniu i działaniach Syna Boga i Jej oraz opatrznościową opiekę, jaką otacza Ona Kościół, którego jest Matką. Jednocześnie kontynuował w nich linię swego poprzednika wobec tzw. objawień w Međugorju, których – przypomniał – było dotychczas prawie 47 tysięcy. Diecezja zawsze starała się informować o tym Stolicę Apostolską od św. Jana Pawła II, przez Benedykta XVI po Franciszka.

Biskup mostarsko-duvański (pełna nazwa diecezji obejmuje jeszcze miejscowości Trebinje i Mrkan) przedstawia następnie w 12 punktach różne niekonsekwencje, a nawet sprzeczności, jakie – według niego – pojawiały się w „widzeniach” i słowach na temat objawień, przekazywanych przez „widzących” w ciągu pierwszego tygodnia tych zjawisk. Opiera się przy tym na kasetach z nagraniami wypowiedzi całej szóstki.

W pierwszym punkcie bp Perić wskazał na „dwuznaczność objawień”, gdyż – w świetle zeznań – kobieta, która się ukazuje, zachowuje się zupełnie inaczej niż prawdziwa Matka Boża: zwykle to nie ona przemawia jako pierwsza, dziwnie się uśmiecha, pomija niektóre pytania, by po pewnym czasie wrócić do nich, znika i znów pojawia się przed widzącymi, nie jest pewna, jak długo będzie się jeszcze ukazywać, pozwala niektórym dotykać swego ciała, szat i welonu, który ciągnie się po ziemi. „Naprawdę nie jest to ewangeliczna Pani” – jest przekonany biskup.

Drugi punkt to „dziwne drżenie”: jeden z widzących Ivan Dragićević powiedział miejscowemu proboszczowi o. Zrinko Čuvalo (1936-91), że czwartego dnia zauważył „drżenie” rąk pojawiającej się kobiety. Zdaniem autora artykułu tego rodzaju stwierdzenie nie tylko budzi wątpliwości, ale też podważa prawdziwość samego objawienia. Inna zastrzeżenie dotyczy „nieprawdziwej rocznicy” pierwszego widzenia: najpierw była mowa o 24, potem o 25 czerwca 1981, gdyż nie wszyscy widzieli „Gospę” (chorwackie określenie Maryi jako Pani) owego pierwszego dnia, toteż za rocznicę pierwszych objawień postanowiono oficjalnie ten drugi dzień. Zdaniem biskupa wiąże się to z faktem, że w tym dniu na miejsce objawień przybyło wielu ludzi.

Istnieją też duże różnice w opisie postaci, która się pojawia: czworo wizjonerów widziało na jej rękach małe dziecko, podczas gdy wspomniany Ivan nie widział go, chociaż potrafił dostrzec z daleka „oczy” i „drżącą osobę” płci żeńskiej. Kolejne zastrzeżenia to „zwodnicze znaki” dawane przez ukazującą się niewiastę, jej „niewytłumaczalne milczenie” w pierwszym tygodniu i bardzo ogólnikowe wypowiedzi, gdy zaczynała mówić, „dziwne przesłania”, gdy np. kobieta mówiła swym młodym słuchaczom, że są „największymi wiernymi” a one – według Pericia – same to wszystko zmyślały wymyślały.

Ordynariusz mostarski wspomina też m.in. o „kłamliwych proroctwach o kłamliwych objawieniach”, o „różnych sukniach”, w których objawiała się owa kobieta: błękitnych, kawowych i szarych oraz o „świadomych manipulacjach”.

Na zakończenie swych rozważań bp R. Perić raz jeszcze zaznaczył, że w świetle tego, co mówił jeszcze bp Žanić i co on sam i jego komisja ustalił, „można spokojnie stwierdzić, że Matka Boża w Međugorju nie objawiała się”. „Jest to prawda, której się trzymamy i wierzymy w słowa Pana Jezusa, że «prawda nas wyzwoli» (J 8, 32)” – zakończył swój tekst biskup mostarsko-duvański.

fot. Di Nicola Sperandio/flickr.com
matikatika likes this.
Per Mariam ad Iesum and one more user like this.
PiotrM likes this.
matikatika likes this.
Piotrze widzę że podział w Kościele osiągnął nie spotykany dotąd poziom co z pewnością cieszy tego który jest ojcem kłamstwa.W swoim filmie chcąc zdyskredytować te objawienia przytaczasz wypowiedź biskupa Rzymu Bergolio który wielokrotnie dawał przykłady głoszenia nauki sprzecznej z Chrystusową.Ksiądz Piotr Glass kilkukrotnie wypowiadał się pozytywnie o tych objawieniach.Czy uważasz że mógłby aż …More
Piotrze widzę że podział w Kościele osiągnął nie spotykany dotąd poziom co z pewnością cieszy tego który jest ojcem kłamstwa.W swoim filmie chcąc zdyskredytować te objawienia przytaczasz wypowiedź biskupa Rzymu Bergolio który wielokrotnie dawał przykłady głoszenia nauki sprzecznej z Chrystusową.Ksiądz Piotr Glass kilkukrotnie wypowiadał się pozytywnie o tych objawieniach.Czy uważasz że mógłby aż tak się pomylić?Ksiądz który jest egzorcystą powinien wyczuć smród szatana na kilometr.Co do samych objawień nie będę się wypowiadał przejawianie zaś pewnej nieufności i ostrożności wobec tego typu zjawisk uważam za przejaw roztropności.Nie jestem zaś przekonany co do zasadności ataku na Medjugorie .Lepiej niech w tej sprawie wypowie się kościół nie zaś świeccy.Proszę nie odbierać tego jako atak na ciebie bo robisz tu i na you tube dużo dobrej roboty Jest to raczej życzliwe podzielenie się z tobą moimi wątpliwościami.Myślę że nie jestem odosobniony w tych odczuciach.Z Panem Bogiem
O Augustyn Pelanowski także powołuje się na Medz w swoich wypowiedziach, ale nie razi mnie to tak, jak w przypadku ks Glasa. Ten ostatni wydaje się totalnie zakręcony na punkcie tych fałszywych objawień, w rodzaju zatwardziałych medjugorystów, do których żaden kontrargument nie trafia. Wyobraźmy sobie sytuację, gdzie podczas egzorcyzmu ks Glas wzywa do pomocy "Matkę Bożą z Medjugorie". Zgroza!
PiotrM and one more user like this.
PiotrM likes this.
Quas Primas likes this.
PiotrM
matikatika
Masz może dostęp do tego filmu?
Pamiętam bardzo dobrze ten filmik z rekolekcji ks Glasa. Pamiętam dlatego, że uderzyło mnie wtedy w jego odpowiedzi na pytanie jakiejś osoby, co zrobi, jeśli kościół ostatecznie nie uzna Medz, jakieś fanatyczne wręcz przywiązanie do Medz. Odpowiedział, że w zaciszu swojej izdebki dalej będzie trzymał figurkę "Maryi" z Medz. Filmik jest gdzieś na yt. chyba ten ale nie jestem pewna

www.youtube.…More
Pamiętam bardzo dobrze ten filmik z rekolekcji ks Glasa. Pamiętam dlatego, że uderzyło mnie wtedy w jego odpowiedzi na pytanie jakiejś osoby, co zrobi, jeśli kościół ostatecznie nie uzna Medz, jakieś fanatyczne wręcz przywiązanie do Medz. Odpowiedział, że w zaciszu swojej izdebki dalej będzie trzymał figurkę "Maryi" z Medz. Filmik jest gdzieś na yt. chyba ten ale nie jestem pewna

www.youtube.com/watch
www.youtube.com/watch

Tu jest ta wypowiedź od 48 minuty. Proszę posłuchać ks Glasa wypowiedzi na temat Lourdes! To dopiero petarda :) Dla niego Lourdes to jarmark, on się tam modlić nie może.
osdamen
Co to za bzdety wymodziła ta jakaś Dorota Rafalska?
Jacy "kierownicy teologiczni" taka też analiza teologiczna zjawisk ( jakich zjawisk?)

Chyba badali i analizowali zjawiska zaćmienia teologiczno-umysłowego między sobą.

Riposta

Wybrane rodzaje błędów w publikacji Doroty Rafalskiej

1. Niewłaściwy sposób traktowania oficjalnych wypowiedzi Kościoła

a) przekraczanie kompetencji teologa i wchodze…More
Co to za bzdety wymodziła ta jakaś Dorota Rafalska?
Jacy "kierownicy teologiczni" taka też analiza teologiczna zjawisk ( jakich zjawisk?)

Chyba badali i analizowali zjawiska zaćmienia teologiczno-umysłowego między sobą.

Riposta

Wybrane rodzaje błędów w publikacji Doroty Rafalskiej

1. Niewłaściwy sposób traktowania oficjalnych wypowiedzi Kościoła

a) przekraczanie kompetencji teologa i wchodzenie w kompetencje Kościoła

b) błędna interpretacja stanowiska Kościoła odnośnie do objawień w Medziugorju

2. Nierzetelny dobór materiałów źródłowych i literatury przedmiotu

a) opieranie się na wypowiedziach autorów, którym brak eklezjalnego zakorzenienia

b) liczne braki w odniesieniach do teologicznej literatury na temat Medziugorja

c) błędnie przyjęta klasyfikacja orędzi i powoływanie się na nieautoryzowane przez widzących wypowiedzi Gospy.

d) liczne braki odniesień do tekstów w języku chorwackim oraz brak analizy porównawczej orędzi Matki Bożej w dostępnych tłumaczeniach na języki obce.

e) wybiórcze i tendencyjne traktowanie orędzi Gospy

f) wybiórcze i tendencyjne traktowanie literatury przedmiotu

3. Błędy logiczne

a) w interpretacji orędzi

b) w interpretacji literatury przedmiotu

4. Wątpliwości co do zaistnienia błędów teologicznych

a) czy tylko katolicy będą zbawieni?

b) czy Credo nie może być nazwane modlitwą ?

c) czy składanie ofiar i zanoszenie modlitw do Maryi jest niepotrzebne?

5. Błędy rzeczowe

a) odnośnie do widzących

b) odnośnie do życia parafii (proboszczowie, modlitwy wieczorne, modlitwy pielgrzymów)

c) odnośnie do wspólnot związanych z Medziugorjem

Zamiast zakończenia

Całość opracowania: Ks. Maciej Arkuszyński

Agata Samotnik

www.medjugorje.org.pl/…/403-wybrane-rod…
osdamen
Ks. Maciej Arkuszyński w poczuciu duszpasterskiej odpowiedzialności za tych, którzy bezpośrednio lub pośrednio zetknęli się z książką Doroty Rafalskiej, podjął się trudu napisania recenzji jej publikacji, którą wydał w formie książkowej pt. "O objawieniach w Medziugorju. W kontekście błędów pracy Doroty Rafalskiej Medjugorje: "prawda czy fałsz?".

Jest recenzja nietypowa nie tylko ze względu na …More
Ks. Maciej Arkuszyński w poczuciu duszpasterskiej odpowiedzialności za tych, którzy bezpośrednio lub pośrednio zetknęli się z książką Doroty Rafalskiej, podjął się trudu napisania recenzji jej publikacji, którą wydał w formie książkowej pt. "O objawieniach w Medziugorju. W kontekście błędów pracy Doroty Rafalskiej Medjugorje: "prawda czy fałsz?".

Jest recenzja nietypowa nie tylko ze względu na jej długość (liczy 475 stron i zawiera ponadto 25 stronicowy aneks), lecz także ze względu na zastosowana przez Autora metodę badawczą. Otóż ks. M. Arkuszyński zauważył pewne nieścisłości w powoływaniu się na literaturę, z której korzystała Rafalska i postanowił sprawdzić rzetelność wszystkich przypisów odnoszących się do Medziugorja. Była to praca czasochłonna i wymagająca zakupienia odpowiedniej literatury, gdyż Autor musiał znaleźć 1.472 odwołania do cytowanych bądź tylko wzmiankowanych publikacji (liczba ta stanowi sumę przypisów zamieszczonych w czterech rozdziałach książki Rafalskiej: 253+863+135+221). "Na podstawie przeprowadzonych analiz Recenzent doszedł do wniosku, że Autorka przekracza kompetencje teologa i wchodzi w kompetencje Kościoła, gdyż wydaje orzeczenie co do nieprawdziwości tych objawień, i przestrzega katolików przed tymi niemogącymi pochodzić od Boga, niezwykłymi zjawiskami.(s. 307).
Ks. Arkuszyński podkreśla, że poważnym nadużyciem jest ta przestroga, której uzasadnienie zapisane w następnym zdaniu brzmi: A w każdym bowiem przypadku, niezależnie od tego, czy są one dziełem ludzkim czy szatańskim, zwolennicy ich autentyczności zostaną oszukani (s. 307). Przestroga ta łączy się z błędną interpretacją, której dokonuje D. Rafalska, mając na uwadze stanowisko Kościoła wobec objawień w Medziugorju.[...]

Prawda czy fałsz?
PiotrM
W takim właśnie duchu, nieco później doktor mistyczny św. Jan od Krzyża ostrzegał przed każdą formą wizjonerstwa w duchu pseudomistycznego iluminizmu, będącego odmianą gnostyckiego błędu. Pożądanie wizji i objawień, co może stać się rodzajem przywiązania i zniewalającego nałogu, św. Jan nazywa dziełem diabła. Pisze on, że szatan aż dygoce z radości na widok duszy przyjmującej chętnie wizje i …More
W takim właśnie duchu, nieco później doktor mistyczny św. Jan od Krzyża ostrzegał przed każdą formą wizjonerstwa w duchu pseudomistycznego iluminizmu, będącego odmianą gnostyckiego błędu. Pożądanie wizji i objawień, co może stać się rodzajem przywiązania i zniewalającego nałogu, św. Jan nazywa dziełem diabła. Pisze on, że szatan aż dygoce z radości na widok duszy przyjmującej chętnie wizje i objawienia, a może i gotowej je uprzedzać. W taki sposób podsuwa on "truciznę błędu" i odwraca od "życia z wiary", które decyduje o zbawieniu wiecznym. Kto życzy sobie wizji i objawień, na pewno popadnie w ciężkie błędy, ostrzega hiszpański mistyk i doktor Kościoła, gdzie iluminizm łatwo przeciwstawia się posłuszeństwu, zaś gnoza wizjonerstwa niszczy wiarę. Albowiem "pożądanie tych objawień otwiera drogę szatanowi, by mógł duszę oszukiwać innymi widziadłami, które umie on bardzo dobrze naśladować i przedstawiać je duszy jako dobre" (św. Jan od Krzyża, Droga na górę Karmel, Kraków 1995, t. II, s.11).
Według św. Faustyny, szatan może okrywać się nawet płaszczem pokory, ale płaszcza posłuszeństwa nie może na siebie naciągnąć, i tu się wydaje cała jego robota (Dzienniczek, 939).
Książka księdza Arkuszyńskiego. nie była recenzowane przez osoby z tytułami i stopniami naukowymi. Natomiast ostateczna ocena rozprawy doktorskiej Pani Doroty Rafalskiej jest taka:
Badania Pani Dr Doroty Rafalskiej mają doniosłe znaczenie dla nauk teologicznych, psychologicznych, socjologicznych i filozoficznych. Autorka zachowała w biegu badań niezwykły krytycyzm metafizyczno-teologiczny. …More
Książka księdza Arkuszyńskiego. nie była recenzowane przez osoby z tytułami i stopniami naukowymi. Natomiast ostateczna ocena rozprawy doktorskiej Pani Doroty Rafalskiej jest taka:
Badania Pani Dr Doroty Rafalskiej mają doniosłe znaczenie dla nauk teologicznych, psychologicznych, socjologicznych i filozoficznych. Autorka zachowała w biegu badań niezwykły krytycyzm metafizyczno-teologiczny. Zwrócił na to uwagę Departament Badań. W liście skierowanym do prof. dr. Antoniego J. Nowaka OFM z dnia 2.06.2002 Komitet Badań Naukowych (Zespół Nauk Humanistycznych) pisze: "Uprzejmie informuję, ze nadesłany przez Pana Raport Końcowy (merytoryczny i finansowy) z realizacji projektu badawczego 1H01 B015 18 PB0322/H01/2000/18/ pn. Identyfikacja objawień w Medjugorje w świetle kryteriów teologiczno-psychologicznych PROMOTORSKI został oceniony przez Zespół Nauk Humanistycznych - H01. Ocena: ZNAKOMITY (67 pkt.)."
matikatika and one more user like this.
matikatika likes this.
PiotrM likes this.
osdamen
Odkąd instytuty takie jak w/w Komitet Badań Naukowych (Zespół Nauk Humanistycznych) i jemu podobne, choćby nazwy ich były jak najbardziej wymyślne pozostają ostatecznym certyfikatorem prawdziwości objawień i wyznacznikiem drogi duchowego rozwoju wiernych Kościoła Katolickiego? Bzdura do do potęgi n-tej
wacula
Belgia, rok 1374 -Jan, z Kolonii, udawał gorliwość religijną, dalekim będąc od ducha pokuty i przystąpił do Komunii Świętej bez spowiedzi. Gdy tylko kapłan udzielił mu Komunii, Hostia natychmiast zamieniła się w cząstkę ciała i ugrzęzła mu w gardle. Przerażony chciał jakoś ukryć ten fakt, lecz gdy przygryzł zębami tkwiące w ustach ciało, natychmiast wypłynęły z niego krople krwi, spadając na …More
Belgia, rok 1374 -Jan, z Kolonii, udawał gorliwość religijną, dalekim będąc od ducha pokuty i przystąpił do Komunii Świętej bez spowiedzi. Gdy tylko kapłan udzielił mu Komunii, Hostia natychmiast zamieniła się w cząstkę ciała i ugrzęzła mu w gardle. Przerażony chciał jakoś ukryć ten fakt, lecz gdy przygryzł zębami tkwiące w ustach ciało, natychmiast wypłynęły z niego krople krwi, spadając na komunijny obrus. Kapłan zauważył krew oraz dziwne zachowanie komunikanta i szybko zareagował, usuwając Hostię z jego ust i przenosząc Ją z czcią na ołtarz.
Historia pokazuje, że ta świętokradcza Komunia nie uszła Janowi bezkarnie - stracił on natychmiast wzrok. Ogarnięty żarliwym żalem za swój grzech, podszedł na kolanach do kapłana i wyznał go przed całym kościołem. Ta szczera skrucha przywróciła mu na nowo wzrok.
Wieść o cudzie rozeszła się błyskawicznie docierając do uszu arcybiskupa Fryderyka III, który nakazał przeniesienie cudownej Hostii do katedry w Kolonii.A szczerą modlitwę z głębi duszy Matka Boska zawsze usłyszy w każdym miejscu na Ziemi NAWET -Mediugorie. Musimy być cierpliwi bo demon modlitwy nie słucha
PiotrM
Kto goni za fenomenami, uzdrowieniami, przesłaniami, szuka tylko jakiś wrażeń , a nie potrafi trwać przy tym co dał mu Kościół i Tradycja, taki człowiek jest pusty w środku i dlatego musi czymś tę pustkę wypełnić by się naładować jakąś energią, tylko na jak długo???
Powiem krótko, nie podważam uzdrowień czy nawróceń. Martwi mnie to dlaczego ludzie są nie posłuszni Biskupom i temu co powiedziała …More
Kto goni za fenomenami, uzdrowieniami, przesłaniami, szuka tylko jakiś wrażeń , a nie potrafi trwać przy tym co dał mu Kościół i Tradycja, taki człowiek jest pusty w środku i dlatego musi czymś tę pustkę wypełnić by się naładować jakąś energią, tylko na jak długo???
Powiem krótko, nie podważam uzdrowień czy nawróceń. Martwi mnie to dlaczego ludzie są nie posłuszni Biskupom i temu co powiedziała Kongregacja Nauki Wiary. 1 % kwasu. Na tym filmie macie 90% kwasu. Jak może Franciszkanin powiedzieć że Maryja dała na pergaminie orędzia. Skąd oni wiedzą co będzie w tych co jeszcze dzieci nie dostali? Ja czytam i cytuje księży.Nikt nie skupił się na minucie:18.40 do 21.54. To takie jasne. Nikt tam nie słucha co mówią biskupi!
www.youtube.com/watch
ADWARDA likes this.
ADWARDA
byłem w Mediugorie i sam bym stracił wiare
Garabandal Niezwykłe Objawienia Maryjne – film
Orędzia z Fatimy zostały zatajone o niewygodne fakty , dlatego było Garabandal - to uzupełnienie Fatimy. O oczywistym przejawieniu się Matki Boskiej w Garabandal mówił otwarcie Ojciec Pio.
voxdomini.pl/…/wywiady-z-wizjo…


„Do tej pory kielich się napełniał – teraz się przelewa. Wielu kapłanów, biskupów i kardynałów idzie drogą zguby i coraz więcej …More
Garabandal Niezwykłe Objawienia Maryjne – film
Orędzia z Fatimy zostały zatajone o niewygodne fakty , dlatego było Garabandal - to uzupełnienie Fatimy. O oczywistym przejawieniu się Matki Boskiej w Garabandal mówił otwarcie Ojciec Pio.
voxdomini.pl/…/wywiady-z-wizjo…


„Do tej pory kielich się napełniał – teraz się przelewa. Wielu kapłanów, biskupów i kardynałów idzie drogą zguby i coraz więcej dusz pociąga za sobą. Przywiązuje się coraz mniejsze znaczenie do Eucharystii. Musimy uczynić wszystko dla uniknięcia Bożego gniewu. ON wam przebaczy, jeśli poprosicie go szczerze o przebaczenie” (18.06.1965).

Ostrzeżenie to pochodzi wprost od Boga. Doznają go wszyscy na całym świecie, bez względu na to, gdzie będą się wówczas znajdować. Będzie to niczym objawienie nam naszych grzechów – we wnętrzu każdego z osobna. Wierzący i niewierzący, ludzie ze wszystkich kontynentów ujrzą je i odczują” (14.10.1965).
ADWARDA likes this.
matikatika and one more user like this.
matikatika likes this.
m.rekinek likes this.