Language

Clicks
3.1k
sv. Katarína Sienská - z gen. audiencie Benedikta XVI.

robbi
časť z katechézy sv. otca Benedikta XVI. o sv. K. Sienskej prednesenej na generálnej audiencii

Write a comment …