Clicks1.6K

✞ Kto je za nás? Mk 9,38-40

anka10 likes this.