Language
Write a comment …
olinka
Žalmy, 138. kapitola
Ďakovná pieseň za vernú
pomoc Božiu
1 Dávidov.
Ďakujem Ti celým srdcom,
ospevujem Ťa pred božstvami.
2 Skláňam sa
pred Tvojím svätým chrámom,
pre Tvoju milosť a vernosť
ospevujem Tvoje meno,
lebo si zvelebil nadovšetko
svoje meno a svoje slovo.
3 V deň, keď som volal, vyslyšal si ma,
dodal si odvahy a sily mojej duši.
4 Ó Hospodine, ďakovať Ti budú všetci
pozemskí králi,
keď vypočujú slová Tvojich úst.
5 A ospevovať budú
cesty Hospodinove,
lebo je veľká sláva Hospodinova.
6… [More]