Pozretia9 tis.

Duch Svätý

poiu
776
Toto musíte vidieť, je to sila.
Anna Malá a 3 ďalším užívateľom sa to páči.
Anna Malá sa to páči.
Gabi2301 sa to páči.
perceo3 sa to páči.
ludmila1112 sa to páči.
Vilém
NĚKDO JEST " INTROVERT " A NĚKDO I KDYŽ SE OSOBNĚ / VEŘEJNĚ NEVÁHÁ POVAŽOVATI ZA ČLOVĚKA KŘESŤANSKÉHO VYZNÁNÍ VÍRY I NADÁLE JEST SOUČÁSTÍ TOHOTO SVĚTOVÉHO SATANSKÉHO SYSTÉMU ...
A TO OSOBNĚ NEMLUVÍM O JEHO POCHYBNÉ TO " BRATRSKÉ " SLUŽBĚ CESTOU UZAVŘENÉ TO " SMLOUVY ", JENŽ NAVAZUJE NA OSOBNÍ KOMPROMIS, COŽ SE NEPOCHYBNĚ VÍCE MÉNĚ VYPLATÍ JEDNÉ I …Viac
NĚKDO JEST " INTROVERT " A NĚKDO I KDYŽ SE OSOBNĚ / VEŘEJNĚ NEVÁHÁ POVAŽOVATI ZA ČLOVĚKA KŘESŤANSKÉHO VYZNÁNÍ VÍRY I NADÁLE JEST SOUČÁSTÍ TOHOTO SVĚTOVÉHO SATANSKÉHO SYSTÉMU ...
A TO OSOBNĚ NEMLUVÍM O JEHO POCHYBNÉ TO " BRATRSKÉ " SLUŽBĚ CESTOU UZAVŘENÉ TO " SMLOUVY ", JENŽ NAVAZUJE NA OSOBNÍ KOMPROMIS, COŽ SE NEPOCHYBNĚ VÍCE MÉNĚ VYPLATÍ JEDNÉ I DRUHÉ STRANĚ ...
A TO I PŘESTO, ŽE VLASTNÍ BIBLI SVATOU A TAKTÉŽ OSOBNĚ ZAVÍTÁ DO KOSTELA ...
Vilém
OSOBNĚ SE TI TO POKUSÍM PÍSEMNĚ VYSVĚTLIT A TÍMTO POSTAVIT PŘED ONO " ZRCADLO " ...

ONO MNOU VLOŽENÉ DUCHOVNÍ TÉMA O " ŽIVOTĚ " / ŽIVOTĚ A " SMRTI " / SMRTI TOBĚ MIRKU OSOBNĚ ODMÍTÁM SE VÍCE ROZEPISOVATI, NEBOŤ NEJSI VYVOLEN, ABY JSI BYL DO TÉTO PRAVDY V PLNOSTI UVEDEN ...
A NENÍ TO POUZE OTÁZKA POTŘEBNÉ TO OSOBNÍ DŮVĚRY ...

PRAVDOU JEST, ŽE NEJSI ČLOVĚK …Viac
OSOBNĚ SE TI TO POKUSÍM PÍSEMNĚ VYSVĚTLIT A TÍMTO POSTAVIT PŘED ONO " ZRCADLO " ...

ONO MNOU VLOŽENÉ DUCHOVNÍ TÉMA O " ŽIVOTĚ " / ŽIVOTĚ A " SMRTI " / SMRTI TOBĚ MIRKU OSOBNĚ ODMÍTÁM SE VÍCE ROZEPISOVATI, NEBOŤ NEJSI VYVOLEN, ABY JSI BYL DO TÉTO PRAVDY V PLNOSTI UVEDEN ...
A NENÍ TO POUZE OTÁZKA POTŘEBNÉ TO OSOBNÍ DŮVĚRY ...

PRAVDOU JEST, ŽE NEJSI ČLOVĚK DUCHOVNĚ PLNĚ VYZRÁLÝ ...
VE TVÉM SRDCI JEST ZAKOŘENĚNO MNOHO ONĚCH ZRN OSOBNÍCH POCHYBNOSTÍ ...
11 ďalších komentárov od Vilém
Vilém
ONO " DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU" NÁLEŽÍ V PRAVDĚ NA POTŘEBNÉ MÍSTO, NIKOLI DO DANÉ DUCHOVNÍ OBLASTI/ / TÉMATU / ROZHOVORU / NÁZORECH I KDYŽ MNOHDY ODLIŠNÉHO " OBRAZU " ...

NENÍ DOBRÉHO DÍLA POKLÁDAT VŠE NA JEDNU HROMADU, TO NENÍ POTŘEBNÝ ŘÁD ...
Vilém
TAKTÉŽ SVŮJ OSOBNÍ NÁZOR, BYŤ NESOUHLASNÝ JSEM TAKTÉŽ PÍSEMNĚ ZVEŘEJNIL ...
OBHAJOBA NEBYLA ZAPOTŘEBÍ ...
Vilém
ONA PÍSEMNOST, KTEROU JSEM VLOŽIL PŘED 6 HODINAMI BYLO O " ŽIVOTĚ " / ŽIVOTĚ A PODOBNĚ TOMU BYLO I V PODÁNÍ O ONÉ " SMRTI " / SMRTI ...

ALE TOMU BY JSI V PRAVDĚ OSOBNĚ MIRKU NEPOROZUMĚL ...
PROTO JSEM POTÉ ODMÍTL SE K TOMUTO PÍSEMNĚ NADÁLE VYJADŘOVATI ...
Vilém
VELICE SE MÝLÍŠ MIRKU ...

K POZNÁNÍ ONÉ DUCHOVNÍ PRAVDY VEDE POUZE JEDEN SMĚR / CESTA ...
A NENÍ TO OTÁZKA ONOHO ZPŮSOBU A PRAVIDEL CEST ...

VŠECHNO MÁ PŘEC SVŮJ DANÝ, POTŘEBNÝ ŘÁD ...
NIKOLI ONEN CHAOS ...
Vilém
TAKTÉŽ SE NEZLOB, ALE K ONOMU DUCHOVNÍMU TÉMATU, MNOU OSOBNĚ VLOŽENÉMU PŘED ONĚMI 5 HODINAMI, NEPOVAŽUJI ZA POTŘEBNÉ SE VÍCE A POKUD MOŽNO PODROBNĚ ROZEPISOVATI ...

TOTO DUCHOVNÍ POZNÁNÍ ONÉ PRAVDY NENÍ URČENO LIDEM TVÉHO TYPU I KDYŽ SE OSOBNĚ POVAŽUJEŠ ZA ONOHO VĚŘÍCÍHO MIRKU, NEBOŤ JEST MI NEPOCHYBNĚ JASNÉ, JAKÁ BY NÁSLEDOVALA ONA TVÁ …Viac
TAKTÉŽ SE NEZLOB, ALE K ONOMU DUCHOVNÍMU TÉMATU, MNOU OSOBNĚ VLOŽENÉMU PŘED ONĚMI 5 HODINAMI, NEPOVAŽUJI ZA POTŘEBNÉ SE VÍCE A POKUD MOŽNO PODROBNĚ ROZEPISOVATI ...

TOTO DUCHOVNÍ POZNÁNÍ ONÉ PRAVDY NENÍ URČENO LIDEM TVÉHO TYPU I KDYŽ SE OSOBNĚ POVAŽUJEŠ ZA ONOHO VĚŘÍCÍHO MIRKU, NEBOŤ JEST MI NEPOCHYBNĚ JASNÉ, JAKÁ BY NÁSLEDOVALA ONA TVÁ REAKCE V OBLASTI VEŠKERÉHO OSOBNÍHO ZPOCHYBNĚNÍ ...
Vilém
ANO JSOU RŮZNÉ CESTY, ALE POUZE JEDNÁ VEDE K POTŘEBNÉ DUCHOVNÍ PRAVDĚ, V PRAVDĚ ONOHO POZNÁNÍ ...
ŽEL BOHU, TY JSI DAL OSOBNĚ PŘEDNOST VÍCE CESTÁM JAKO MNOZÍ LIDÉ TOHOTO SVĚTOVÉHO SYSTÉMU ...
A TO JEST V PRAVDĚ JEDNA Z MNOHA PŘÍČIN, JENŽ PRÁVĚ VEDOU K ONĚM MALICHERNOSTEM A OSOBNÍCH ANIMOSITÁCH, KTERAK JSI TAKTÉŽ NAPSAL ...

PROTO SI OSOBNĚ NEROZUM…Viac
ANO JSOU RŮZNÉ CESTY, ALE POUZE JEDNÁ VEDE K POTŘEBNÉ DUCHOVNÍ PRAVDĚ, V PRAVDĚ ONOHO POZNÁNÍ ...
ŽEL BOHU, TY JSI DAL OSOBNĚ PŘEDNOST VÍCE CESTÁM JAKO MNOZÍ LIDÉ TOHOTO SVĚTOVÉHO SYSTÉMU ...
A TO JEST V PRAVDĚ JEDNA Z MNOHA PŘÍČIN, JENŽ PRÁVĚ VEDOU K ONĚM MALICHERNOSTEM A OSOBNÍCH ANIMOSITÁCH, KTERAK JSI TAKTÉŽ NAPSAL ...

PROTO SI OSOBNĚ NEROZUMÍME ...
Vilém
PŘED 5 HODINAMI JSEM ZDE OSOBNĚ POD TOTO TÉMA VLOŽIL JEDEN Z PÍSEMNÝCH PŘÍSPĚVKŮ ...

NEZLOB SE, ALE OSOBNĚ VELICE POCHYBUJI O TOM, ŽE JSI BYL OSOBNĚ SCHOPEN ONEN OBSAH POCHOPIT...
ONEN DŮVOD TOHO V PRAVDĚ JEST, ŽE TY JSI OSOBNĚ ZŮSTAL STÁTI NA ONÉ KŘIŽOVATCE, JENŽ SE TI POTÉ OSOBNĚ STALA PO CELÁ LÉTA ONOU PŘEKÁŽKOU V POZNÁNÍ CELÉ DUCHOVNÍ PRAVDY ...

Viac
PŘED 5 HODINAMI JSEM ZDE OSOBNĚ POD TOTO TÉMA VLOŽIL JEDEN Z PÍSEMNÝCH PŘÍSPĚVKŮ ...

NEZLOB SE, ALE OSOBNĚ VELICE POCHYBUJI O TOM, ŽE JSI BYL OSOBNĚ SCHOPEN ONEN OBSAH POCHOPIT...
ONEN DŮVOD TOHO V PRAVDĚ JEST, ŽE TY JSI OSOBNĚ ZŮSTAL STÁTI NA ONÉ KŘIŽOVATCE, JENŽ SE TI POTÉ OSOBNĚ STALA PO CELÁ LÉTA ONOU PŘEKÁŽKOU V POZNÁNÍ CELÉ DUCHOVNÍ PRAVDY ...

KTERAK JSEM JIŽ OSOBNĚ PÍSEMNĚ VLOŽIL, ONA BIBLE TOTIŽ NEOBSAHUJE CELOU ONU POTŘEBNOU PRAVDU ...
OBSAHUJE POUZE JEDNU DANOU ČÁST A TO JEŠTĚ, ŽEL BOHU V PODÁNÍ JISTÝCH POLOPRAVD ...
Vilém
ONEN PODSTATNÝ ROZDÍL MEZI TEBOU A MNOU SPOČÍVÁ V TOM, ŽE TY OSOBNĚ

DÁVÁŠ ONU PŘEDNOST REÁLIÍM, SETKÁNÍM S LIDMI NAŽIVO A JISTÝM ZKUŠENOSTEM PRAMENÍCÍCH V OSOBNÍCH VÝPOVĚDÍCH, COŽ JEST VÍCE MÉNĚ OPĚT ZALOŽENO POUZE JEN V ONÉ OBLASTI OSOBNÍCH NÁZORŮ, JENŽ JSOU NEPOCHYBNĚ MYLNÉ, NEBOŤ I STAŘÍ LIDÉ, KNIHY I ONA ODBORNÁ LÉKAŘKA MARIE SVATOŠOVÁ …Viac
ONEN PODSTATNÝ ROZDÍL MEZI TEBOU A MNOU SPOČÍVÁ V TOM, ŽE TY OSOBNĚ

DÁVÁŠ ONU PŘEDNOST REÁLIÍM, SETKÁNÍM S LIDMI NAŽIVO A JISTÝM ZKUŠENOSTEM PRAMENÍCÍCH V OSOBNÍCH VÝPOVĚDÍCH, COŽ JEST VÍCE MÉNĚ OPĚT ZALOŽENO POUZE JEN V ONÉ OBLASTI OSOBNÍCH NÁZORŮ, JENŽ JSOU NEPOCHYBNĚ MYLNÉ, NEBOŤ I STAŘÍ LIDÉ, KNIHY I ONA ODBORNÁ LÉKAŘKA MARIE SVATOŠOVÁ ZA CELÝ SVŮJ ŽIVOT ONU POTŘEBNOU DUCHOVNÍ PRAVDU NEPOZNALI ...
TAKŽE VŠE SE ODEHRÁVÁ POUZE V ONÉ REŽII ZALOŽENÉ NA OSOBNÍCH NÁZORECH, COŽ JSOU OSOBNĚ PRO MNE ZCELA NEPROKAZATELNÁ SVĚDECTVÍ NA KTERÝCH NELZE " STAVĚT " ...
Vilém
POKUD SE LIDÉ TAKTÉŽ OSOBNĚ DOMNÍVAJÍ, ŽE JEST " SMRT " VELICE SE MÝLÍ ...V PRAVDĚ NENÍ ONÉ " SMRTI " ...
POKUD JSTE SI UVĚDOMILI, SLOVO " SMRT " ZDE OSOBNĚ UVÁDÍM V UVOZOVKÁCH ...
V PRAVDĚ NENÍ ONÉ SMRTI JAKO " SMRTI "...

TAKTÉŽ JEST TOMU V OTÁZCE ŽIVOTA A " ŽIVOTA " ...

BIBLE TOTIŽ NEOBSAHUJE ONU CELKOVOU, POTŘEBNOU PRAVDU ...
Vilém
NENÍ MOŽNÉ SE VYJADŘOVATI K TÉMATU VE KTERÉM NEMÁŠ POTŘEBNÉ DUCHOVNÍ POZNÁNÍ PRAVDY ...
TO CO JSI MI UVEDL JSOU POUZE TVÉ OSOBNÍ DUCHOVNÍ NÁZORY, KTERÉ OVŠEM POSTRÁDAJÍ ZÁKLAD ONÉ DUCHOVNÍ PRAVDY ...
NEZLOB SE, ALE LIDSKÉ DUCHOVNÍ NÁZORY JEŠTĚ NEOBSAHUJÍ PRÁVĚ ONU DUCHOVNÍ PRAVDU ...
JSOU TO POUHÉ OSOBNÍ NÁZORY ...

OPĚT JSI MNE OSOBNĚ NEPOCHOPIL…Viac
NENÍ MOŽNÉ SE VYJADŘOVATI K TÉMATU VE KTERÉM NEMÁŠ POTŘEBNÉ DUCHOVNÍ POZNÁNÍ PRAVDY ...
TO CO JSI MI UVEDL JSOU POUZE TVÉ OSOBNÍ DUCHOVNÍ NÁZORY, KTERÉ OVŠEM POSTRÁDAJÍ ZÁKLAD ONÉ DUCHOVNÍ PRAVDY ...
NEZLOB SE, ALE LIDSKÉ DUCHOVNÍ NÁZORY JEŠTĚ NEOBSAHUJÍ PRÁVĚ ONU DUCHOVNÍ PRAVDU ...
JSOU TO POUHÉ OSOBNÍ NÁZORY ...

OPĚT JSI MNE OSOBNĚ NEPOCHOPIL A TO JEN Z TOHO PROSTÉHO OSOBNÍHO DŮVODU, ŽE DOPOSUD JSI ONU POTŘEBNOU DUCHOVNÍ PRAVDU NEPOZNAL ...

PO LÉTA SE STÁLE OSOBNĚ NACHÁZÍŠ NA ONÉ KŘIŽOVATCE SVÉHO ŽIVOTA ...
Vilém
ŽIVOT A SMRT JSOUC SOBĚ BRATREM A SESTROU ... JSOU V PRAVDĚ NEROZDĚLITELNÉ ...
PROTO DOBŘÍ LIDÉ NEJSOU DOBŘÍ ANI ŠPATNÍ LIDÉ NEJSOU ŠPATNÍ, ŽIVOT NENÍ ŽIVOTEM A SMRT NENÍ ONOU SMRTÍ ...
TUDÍŽ NENÍ " KNIHA ŽIVOTA " ...
Samson1
— Varování před zákoníky
1 Tehdy Ježíš mluvil k zástupům i k svým učedníkům:
2 „Na stolici Mojžíšově zasedli zákoníci a farizeové.
3 Proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou; ale podle jejich skutků nejednejte: neboť oni mluví a nečiní.
4 Svazují těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem.
5 Všechny své skutky konají tak, aby je lidé viděl…Viac
— Varování před zákoníky
1 Tehdy Ježíš mluvil k zástupům i k svým učedníkům:
2 „Na stolici Mojžíšově zasedli zákoníci a farizeové.
3 Proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou; ale podle jejich skutků nejednejte: neboť oni mluví a nečiní.
4 Svazují těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem.
5 Všechny své skutky konají tak, aby je lidé viděli: rozšiřují si modlitební řemínky a prodlužují třásně,
6 mají rádi přední místa na hostinách a přední sedadla v synagógách,
7 líbí se jim, když je lidé na ulicích zdraví a říkají jim ‚Mistře‘.
8 Vy však si nedávejte říkat ‚Mistře‘: jediný je váš Mistr, vy všichni jste bratří.
9 A nikomu na zemi nedávejte jméno ‚Otec‘: jediný je váš Otec, ten nebeský.
10 Ani si nedávejte říkat ‚Učiteli‘: váš učitel je jeden, Kristus.
11 Kdo je z vás největší, bude váš služebník.
12 Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.
snakee
MATOUŠ 7

13Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí.

14Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.

15Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci.

16Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky?

17Tak každý dobrý…Viac
MATOUŠ 7

13Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí.

14Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.

15Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci.

16Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky?

17Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce.

18Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce.

19Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.

20A tak je poznáte po jejich ovoci.

21Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.

22Mnozí mi řeknou v onen den: ‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?‘

23A tehdy jim prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.‘
Samson1
No řek bych, že mnohé, tedy nevěstky a celníci, jak Ježíš řekl vás předejdou do království Božího. Dnes jsou to potetovaní s gytarou.
Vilém
MEZI POČÁTKEM ( ŽIVOT ) A KONCEM ( SMRT ) JEST DUCHOVNÍ STŘED ...
ONEN DUCHOVNÍ STŘED NENÍ POUZE O RADOSTNÉ ZVĚSTI, ALE TAKTÉŽ VE ZVĚSTOVÁNÍ ONÉ POTŘEBNÉ SPÁSY LIDSKÉ DUŠE ...

V poslední to době mého života až jednoho dne / večera budu umírat jako tomu bylo u mého otce a mé matky a poté opustím onu bránu tohoto světového systému a duše má se odebere na onu věčnost, …Viac
MEZI POČÁTKEM ( ŽIVOT ) A KONCEM ( SMRT ) JEST DUCHOVNÍ STŘED ...
ONEN DUCHOVNÍ STŘED NENÍ POUZE O RADOSTNÉ ZVĚSTI, ALE TAKTÉŽ VE ZVĚSTOVÁNÍ ONÉ POTŘEBNÉ SPÁSY LIDSKÉ DUŠE ...

V poslední to době mého života až jednoho dne / večera budu umírat jako tomu bylo u mého otce a mé matky a poté opustím onu bránu tohoto světového systému a duše má se odebere na onu věčnost, nebude již pro mne pozdě ???
+Joseph+
záleží na tom co o Ježíši žvanili, pokoncilní rétorika není od Boha
Samson1
Já jsem zas slyšel jiné případy, že se modlili v jazycích a přítomní, co znali hebrejštinu, slyšeli, že se modlí a promlouvají v hebrejštině a byla to promluva a svědectví o Ježíši pro ně.
+Joseph+
hebrejštinu může znát kdokoliv, co to meleš
Samson1
Vidíš, ty věříš tomu, co zná hebrejštinu a nakonec v talmudu též zlořečí Ježíši. Tak nebudu rychle brát svědectví toho jednoho, pokud to byl opravdu věřící.
+Joseph+
Svatý Pavel uvádí mezi mimořádnými dary zázraky, uzdravení a dar neznámých jazyků (srov. 1 Kor. 12, 28; Ef. 4, 11; Řím. 12, 7; srov. 1 Pt. 4, 10 s.). Ale tyto dary jsou udělovány ke společnému prospěchu a Duch Svatý je uděluje tomu, komu chce (srov. 1 Kor 12, 11). Svatý Pavel upozorňuje, že máme dávat přednost darům mimořádným před běžnými... Usilujte o dary lepší... Usilujte o to, abyste měli …Viac
Svatý Pavel uvádí mezi mimořádnými dary zázraky, uzdravení a dar neznámých jazyků (srov. 1 Kor. 12, 28; Ef. 4, 11; Řím. 12, 7; srov. 1 Pt. 4, 10 s.). Ale tyto dary jsou udělovány ke společnému prospěchu a Duch Svatý je uděluje tomu, komu chce (srov. 1 Kor 12, 11). Svatý Pavel upozorňuje, že máme dávat přednost darům mimořádným před běžnými... Usilujte o dary lepší... Usilujte o to, abyste měli lásku. (srov 1 Kor 12 - 14).

Musíme si být rovněž vědomi, že i ďábel může konat zázraky a pronášet proroctví. Proto sv. Jan píše: Každému duchu hned nevěřte, ale zkoumejte duchy, zdali jsou od Boha, vždyť ve světě je mnoho lživých proroků (1 Jan 4,1).
V létech před rokem 1960 by žádný katolický teolog netvrdil, že hovořit v jazycích je dar Ducha Svatého. V Římě se stalo, že na letničním shromáždění byl přítomen člověk, který znal hebrejsky. Rozpoznal, že to, co vyslovují charismatici, jsou kletby a rouhání.
+Joseph+
a já zase vím kde skončil průkopník KCHO v české kotlině a všichni charismatici půjdou za ním svatořečit Jana Husa
Samson1
Já mohu být k videu i kritický, stejně k mnohému jednání charismatiků a vůbec nemusím s něčím souhlasit, přece jsem psal, že Duch svatý působí i ve svátostech, úřadech církve a jedna věc nemůže vyvracet druhou. Ale nepodrážím dobrou snahu lidí, kteří na svém místě poznali Krista, přestože nejsou katolíci. Někdy ba právě mají větší víru a vztah ke Kristu jak mnohý katolík, dokonce preláti. Ti …Viac
Já mohu být k videu i kritický, stejně k mnohému jednání charismatiků a vůbec nemusím s něčím souhlasit, přece jsem psal, že Duch svatý působí i ve svátostech, úřadech církve a jedna věc nemůže vyvracet druhou. Ale nepodrážím dobrou snahu lidí, kteří na svém místě poznali Krista, přestože nejsou katolíci. Někdy ba právě mají větší víru a vztah ke Kristu jak mnohý katolík, dokonce preláti. Ti mohou někteří stát na stupních zrádců a vnitřních rozvracečů.
Vilém
ALE ZDE SE V PRAVDĚ TOTIŽ NEJEDNÁ O OTÁZKU ONOHO VIDEA ...
TAKTÉŽ ZDE NENÍ ONOU OTÁZKOU JEHO PŘIJETÍ / ODMÍTNUTÍ ...

ZDE SE TOTIŽ JEDNÁ POUZE O TEBE A OSOBNÍ NEGATIVNÍ ZKUŠENOSTI V TÉTO OBLASTI S TÍM VELICE ÚZCE SPOJENÉ ...
NENÍ PRO NIKOHO ZDE Z PŘÍTOMNÝCH UŽIVATELŮ WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV ŽÁDNÝM TAJEMSTVÍM, ŽE JSI TO BYL OSOBNĚ PŘEDEVŠÍM TY, KDO POTÉ …Viac
ALE ZDE SE V PRAVDĚ TOTIŽ NEJEDNÁ O OTÁZKU ONOHO VIDEA ...
TAKTÉŽ ZDE NENÍ ONOU OTÁZKOU JEHO PŘIJETÍ / ODMÍTNUTÍ ...

ZDE SE TOTIŽ JEDNÁ POUZE O TEBE A OSOBNÍ NEGATIVNÍ ZKUŠENOSTI V TÉTO OBLASTI S TÍM VELICE ÚZCE SPOJENÉ ...
NENÍ PRO NIKOHO ZDE Z PŘÍTOMNÝCH UŽIVATELŮ WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV ŽÁDNÝM TAJEMSTVÍM, ŽE JSI TO BYL OSOBNĚ PŘEDEVŠÍM TY, KDO POTÉ ZPOCHYBŇOVAL / ZESMĚŠŇOVAL A TO POMĚRNĚ ČASTO ...
A VÝSLEDKEM ZDE BYLA ZLÁ KREV A NÁSLEDNÁ DISKUZE VEDOUCÍ VNIVEČ ...
Vilém
BRATŘE SAMSONE 1

NENÍ V PRAVDĚ DOBRÉHO DÍLA SE O DARECH ROZEPISOVATI ...

JEST TO OTÁZKOU POTŘEBNÉ OSOBNÍ DŮVĚRY ...
NENÍ K OSOBNÍ ŠKODĚ ZVAŽOVAT, V KOHO ONU POTŘEBNOU DŮVĚRU VKLÁDÁŠ, NAOPAK ...
ONÉ POTŘEBNÉ OPATRNOSTI NENÍ NIKDY NAZBYT ...
NENÍ TOTIŽ PŘÍTEL JAKO PŘÍTEL, NENÍ BRATR JAKO BRATR ...

PS: A JISTÉ OSOBNÍ NEGATIVNÍ ZKUŠENOSTI S JISTÝ…Viac
BRATŘE SAMSONE 1

NENÍ V PRAVDĚ DOBRÉHO DÍLA SE O DARECH ROZEPISOVATI ...

JEST TO OTÁZKOU POTŘEBNÉ OSOBNÍ DŮVĚRY ...
NENÍ K OSOBNÍ ŠKODĚ ZVAŽOVAT, V KOHO ONU POTŘEBNOU DŮVĚRU VKLÁDÁŠ, NAOPAK ...
ONÉ POTŘEBNÉ OPATRNOSTI NENÍ NIKDY NAZBYT ...
NENÍ TOTIŽ PŘÍTEL JAKO PŘÍTEL, NENÍ BRATR JAKO BRATR ...

PS: A JISTÉ OSOBNÍ NEGATIVNÍ ZKUŠENOSTI S JISTÝM TAZATELEM JIŽ NEPOCHYBNĚ VLASTNÍŠ ...
Samson1
Tedy když člověk selže, vede to k pokoře. V slabosti se projevuje síla, aby bylo vidět, že nezáleží na člověku, ale Bohu. Ti lidé na videu mají důvěru prosit a Duch svatý dělá konkrétní věc. Je to věc víry a důvěry, vztahu, že Bůh neselže anenechá, aby byli uvedeni v posměch. Udělal zač prosili. Dar? Mají důvěru prosit za konkrétní věc, veřejně.
Vilém
TA TVOJE OSOBNÍ ZVĚDAVOST NEMÁ JISTÉ HRANICE .

OSOBNĚ BY MNE VELICE ZAJÍMALO Z JAKÉHO OSOBNÍHO DŮVODU POŽADUJEŠ UVEDENÍ ONĚCH KONKRÉTNÍCH DARŮ ...
SNAD NE, ABY JSI JE OSOBNĚ DLE SITUACE POTÉ ZPOCHYBNIL / ZESMĚŠNIL ...
Samson1
Viléme, Bůh dokonce počítá i s naší slabostí. Ju I Pavlovi ponechal nějaký ten Satanův osten, aby ho políčkoval pro množství vidění, aby neupad do duchovní pýchy a řekl mu, že mu postačí jeho milost.
Samson1
Hoki já jsem ti už jednou napsal, že ti po tom není nic, co mám já. Já vím, že mohu prosit stále, usilovat a horlit.
2 ďalších komentárov od Samson1
Samson1
4 všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat
13 Ale jiní říkali s posměškem: „Jsou opilí!“
I dnes je prostě spoustu posuzovačů o opilosti a ujetosti. Zatvrzelí mravokárci ve skořápce tradice. "Jsou opilí!"
Samson1
— Naplnění Duchem svatým
1 Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě.
2 Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli.
3 A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden;
4 všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.
5 V Jeruz…Viac
— Naplnění Duchem svatým
1 Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě.
2 Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli.
3 A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden;
4 všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.
5 V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě,
6 a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí.
7 Byli ohromeni a divili se: „Což nejsou všichni, kteří tu mluví, z Galileje?
8 Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči:
9 Parthové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kappadokie, Pontu a Asie,
10 Frygie a Pamfylie, Egypta a krajů Libye u Kyrény a přistěhovalí Římané,
11 židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové; všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích Božích!“
12 Žasli a v rozpacích říkali jeden druhému: „Co to má znamenat?“
13 Ale jiní říkali s posměškem: „Jsou opilí!“
Vilém
JEST TO PONĚKUD ÚSMĚVNÉ, ALE TA TVOJE OSOBNÍ KRITIKA A ČASTÉ POUKAZOVÁNÍ NA ONO TÉMA MALÝCH A VELKÝCH PÍSMEN, NÁLEŽÍ V PRAVDĚ DO OBLASTI ZÁKLADNÍCH ŠKOL ...

ONEN ZÁKLADNÍ PILÍŘ KŘESŤANSTVÍ JEST TOTIŽ ZCELA O NĚČEM JINÉM PANE " UČITELI " ...
Samson1
Vilém to má jednoduché. Píše vše velkým a je to.
Samson1
Naschvál jsem se díval do katechismu KKC a tam je psáno: Duch svatý. Svatý je tedy přídavné jméno.
Vilém
ZÁKLADNÍ PILÍŘ KŘESŤANSTVÍ NENÍ POSTAVEN NA VELKÝCH A MALÝCH PÍSMENKÁCH ...

POKUD TO NENÍ ONO TAJEMSTVÍ 13. KOMNATY, OSOBNĚ BY MNE ZAJÍMALO, JAKÁ JSI NAOPAK TY OBDRŽEL ONEN DAR ...
Samson1
Snakee, celý den nemůže být mše svatá, může být i společenství modlitby, kde jsou dva a nebo tři, Pán je uprostřed. Ty seš Hoki zas samý systém, já nebudu psát o svých darech, já jen obhajuji, že se má o dary Ducha horlit.
snakee
já píšu taky z prakse
Samson1
Běž s těmi prožitky někam, to je jen tvá představa. Ono v tom může být i ano na kříž. S prakce vím, že ti, co prošli obnovou v Duchu mají početné rodiny, zůčastňují se všeho na životě církve - farnosti a jsou to lidé obětaví, ve velkém tvoří základ těch, kdo chodí nejčastěji i přes týden na mši sv. Jsou aktivní v modlitbě. Vychovávají křesťansky děti. Na dětech je to vidět. Zas jen posuzování …Viac
Běž s těmi prožitky někam, to je jen tvá představa. Ono v tom může být i ano na kříž. S prakce vím, že ti, co prošli obnovou v Duchu mají početné rodiny, zůčastňují se všeho na životě církve - farnosti a jsou to lidé obětaví, ve velkém tvoří základ těch, kdo chodí nejčastěji i přes týden na mši sv. Jsou aktivní v modlitbě. Vychovávají křesťansky děti. Na dětech je to vidět. Zas jen posuzování jiných, aniž by někdo byl oprávněn posuzovat jiné a to lehkovážně.
snakee
tak, že, vy se modlíte za své prožitky a na ty kteří páchají zlo v církvi kašlete, to potom jste horší než oni, když se za ně nemodlíte
Samson1
Jo snakee, jedni se snaží a druzí dělají takové pohoršení, že by si od církve nevzal nikdo ani kůrku chleba. Třeba už zmíněná homolobi, pedofilní skutky od kněží, majetek, infiltrace a pod. Zas blbý pohled. Někde si Pán povzdechl a řekl, že by bylo lepší, než aby duše vedli laici, než současná hyearchie. Henta to ví.
Samson1
Já jsem na straně horlete, usilujte o dary Ducha sv. khlavně abyste prorokovali. Sic jsem si vědom i druhé stránky, Pane ve tvém jménu jsme prorokovali... pryč ode mne pachatelé nepravostí. Dary Ducha jsou dány k užitečnosti, charismata budují mystické Kristovo tělo církev. Jen někteří nesmí mít zasukované myšlení na svém osobním poznání a přesvědčení, nebo je omezené, třebaže zastává tradici.
snakee
Láďo, přesně tak, jak píšeš, ovoce, to už by musel být celý svět katolický z toho řvaní na Ducha sv.
Pepíčku, ta stať kterou čteš a myslíš je uvozena.
Babičko, uvěří zase jenom ten, kdo má katolickou víru a upřímně hledá pravdu
a dobře vám radím , nedovolávejte se nauky předkoncilních svatých, jelikož vás ta nauka bude na věčnosti pálit, CHARISMATICI
Samson1
Je to odpověď na nelogiku věcí. Pavel píše horlete a někdo říká, že ne. Tak jak je to.
Samson1
Tak, když já budu usilovat o Dary Ducha podle Písma svatého, tak podle snakee, že nejednám ve zhodě s NZ. No to je pěkný blaf. Hlavně, že To nikdo nemůže kontrolovat. Ony věci se poznají stejně podle ovoce, že. Prostě církev musí mít kontrolu i nad mými životními funkcemi asi, nebo co. Hmm
Pepík
Tady někdo neví, co píše.

snakee před 3 hodinami
Celek představuje hnutí, které není možno zařadit do Církve. Jelikož toto hnutí se zakládá na osobním prožitku, na „inspiraci Duchem Svatým - tedy jevech, které není možno kontrolovat – není možno zařadit obsah do rámce tradiční nauky a zůstávají pouhými tvrzeními, která nejsou ve shodě s Novým zákonem a opírají se o provizorní experimentální a …Viac
Tady někdo neví, co píše.

snakee před 3 hodinami
Celek představuje hnutí, které není možno zařadit do Církve. Jelikož toto hnutí se zakládá na osobním prožitku, na „inspiraci Duchem Svatým - tedy jevech, které není možno kontrolovat – není možno zařadit obsah do rámce tradiční nauky a zůstávají pouhými tvrzeními, která nejsou ve shodě s Novým zákonem a opírají se o provizorní experimentální a vágní formulace.