Język

Wyświetlenia
101
PAPIEŻ MIŁOSIERDZIA

Caeleste Desiderium 2 6
Matricaria
Przez myśl świat nie uchodzi w krainę samych znaczeń,
nie uchodzą zwierzęta ni ludzie,kwiaty w wazonach
czy też kwiaty na łąkach ludzkiego osamotnienia
ani krople krwi na czole umęczonego człowieka -

kraina znaczeń rozpościera się w poprzek
niedocieczonej miłości,stanowi stopień do niej
i wstęp.

Tutaj czekam na twoje dłonie
pełne codziennych poczynań
tutaj czekam na twoje dłonie
trzymające … Więcej