Język

Wyświetlenia
127
Uwierz Polsko - BÓG, Wiara, Ojczyzna - Soul Sanok

kovanecky 1
Bóg, Ojczyzna, święta Wiara: Tu Polaka hasła trzy, Którym poświecić się stara Mienie, życie, krew, ból, łzy... Bóg, Ojczyzna, Wiara święta, To Polaka duszy żar... Co niewoli topi pęta, Obumarłych … Więcej
Napisz komentarz