Clicks1K

✞ Kráľovstvo sa podobá hostine Mt 22,1-14

Peter(skala) likes this.