Clicks488

4 czerwca, wspólnoty modlitewne "JEZUS DO LUDZKOŚCI" obchodziły ŚWIĘTO MATKI ZBAWIENIA (WSPÓŁODKUPICIELKI)

ŚW.FILOMENA likes this.