Język

Wyświetlenia
2 tys.
2016-05-28 ♀ III Kongres Maryjny ♀ Mariusz Jurkowski

BAH 6
►all BAH video◄ ♀ III Kongres Maryjny ♀ ♥ Wykład 1:Najświetsza Maria Panna, Najdoskonalsze Arcydzieło i Najczystsze Tabernakulum Pana Boga, jako nasza droga do nieba ♀ ♦ Mariusz Jurkowski ♦ … Więcej

Napisz komentarz …