Jazyk

Pozretia
186
ACN Slovensko - Milión detí sa modlí ruženec 2017

Syn Marnotrawny
MODLITWA O POKÓJ