Clicks5.7K

Ks. Natanek przestrzaga przed Neokatechumenatem

Anty_modernista
235
Fragment kazania z 14.08.2011 o neokatechumenacie, Lutrze, modernistach, heretykach.
Anty_modernista
Herezje Neokatechumenatu - ks. prof. Michał Poradowski
---------------------------------------------------------------------------------------------------Blokada na Ducha Świętego - bp Grzegorz Ryś
Ruch Neokatechumenalny idzie drogą Lutra, a nie tradycji Kościoła katolickiego. Co więcej, z powyższej krótkiej analizy jest oczywiste, że Ruch Neokatechumenalny jest zbiorem najrozmaitszych herezji, …More
Herezje Neokatechumenatu - ks. prof. Michał Poradowski
---------------------------------------------------------------------------------------------------Blokada na Ducha Świętego - bp Grzegorz Ryś
Ruch Neokatechumenalny idzie drogą Lutra, a nie tradycji Kościoła katolickiego. Co więcej, z powyższej krótkiej analizy jest oczywiste, że Ruch Neokatechumenalny jest zbiorem najrozmaitszych herezji, głównie sekt protestanckich ale także i gnozy oraz kabały.
artur2884 and 4 more users like this.
artur2884 likes this.
alica32 likes this.
KAKA likes this.
Nemo potest duobus dominis servire ! likes this.
Teresa45 likes this.
alica32
no widzisz Kirkor 1000 to mówił ks Natanek dobrych kilka lat temu. A np.Jeszcze rok temu papież rezydował na Watykanie , a dzisiaj rezyduje na Lateranie . Kirkor wszystko zmienia się błyskawicznie .Pewne działania antykościelne wymierzone w święty Kościół ujrzały światło dzienne i ciągle są ujawniane. Ostrzeżenia ks Natanka to kwestia realizmu . To tak jak z tzw ‘okrągłym stołem „ w 1989 roku ..…More
no widzisz Kirkor 1000 to mówił ks Natanek dobrych kilka lat temu. A np.Jeszcze rok temu papież rezydował na Watykanie , a dzisiaj rezyduje na Lateranie . Kirkor wszystko zmienia się błyskawicznie .Pewne działania antykościelne wymierzone w święty Kościół ujrzały światło dzienne i ciągle są ujawniane. Ostrzeżenia ks Natanka to kwestia realizmu . To tak jak z tzw ‘okrągłym stołem „ w 1989 roku ..Kirkor1000 kto w tedy wiedział że ustalono tam demontaż gospodarki polskiej. Ty albo twoi rodzice klaskaliście Wałęsie i innym manipulantom ówczesną rzeczywistością. Dzisiaj już wiemy jak nas Polaków oszukali a my klaskaliśmy. Przygrywali nam w TVN, Polsacie,Wyborczej a w tym czasie miliony Polaków opuściło zrujnowaną Polskę…Tysiące straciło wiarę w Jezusa Chrystusa w bogatych krajach prawie pogańskich gdzie wyjechali za pracą.
michasia
Kirkor1000 2013-06-27 16:45:28
W takim razie jak skomentować te słowa Ks. Piotra Natanka ?
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Tu znajdziesz dokładną odpowiedź o Neokatechumenacie:
Neokatechumenat czyli Kościół św. Kiko
Jedni księża otwierają się na działanie Ducha Św. i zmieniają fałszywie wmówione im poglądy na właściwe.
Inni nadal trwają w błędzie.
Anty_modernista
Kirkor1000 2013-06-27 16:45:28
W takim razie jak skomentować te słowa Ks. Piotra Natanka ?
--------------------------------
Rekolekcje w Piasecznie z roku 2006
Od tego czasu ks. Natanek dowiedział sie o wielu faktach, które w sposób diametralny zmieniły jego postrzeganie neokatechumenatu już nie jako ruch ewangelizacji lecz jako jedną z heretyckich sekt w Kościele.
alica32
w tym linku załączono garść przykładów problemów środowiska odnowy charyzmatycznej w Polsce.
www.apologetyka.katolik.pl/…/1004-rozam-char…
Kirkor1000
Komunikat Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego w sprawie sankcji kanonicznych podjętych wobec ks. Piotra Natanka
Zwracam się do Was, drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie, z trudną, ale równocześnie ważną wiadomością. Jako biskup Kościoła Krakowskiego, w poczuciu odpowiedzialności za Jego jedność, jak też za prawdę i wiarygodność przekazywanej w nim Ewangelii Jezusa Chrystusa, zmuszony byłem …More
Komunikat Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego w sprawie sankcji kanonicznych podjętych wobec ks. Piotra Natanka
Zwracam się do Was, drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie, z trudną, ale równocześnie ważną wiadomością. Jako biskup Kościoła Krakowskiego, w poczuciu odpowiedzialności za Jego jedność, jak też za prawdę i wiarygodność przekazywanej w nim Ewangelii Jezusa Chrystusa, zmuszony byłem podjąć zasadnicze decyzje wobec kapłana naszej archidiecezji ks. dr. hab. Piotra Natanka i ukarać go suspensą, zgodnie z przepisem Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 1371, 2º). Oznacza to, że ks. P. Natanek nie może sprawować żadnych czynności kapłańskich ani wykonywać władzy rządzenia.

Decyzja ta została podjęta po zignorowaniu przez ks. P. Natanka kanonicznych upomnień i dekretów dyscyplinarnych, niewywiązaniu się ze złożonych deklaracji respektowania ich postanowień, jak też wskutek odrzucenia przezeń propozycji rozmów z przełożonymi, do których był wielokrotnie wzywany. Każdy kapłan w dniu święceń przyrzeka cześć i posłuszeństwo swemu biskupowi oraz jego następcom. Ksiądz Natanek temu przyrzeczeniu się sprzeniewierzył.

Podstawą niniejszej decyzji jest ostentacyjnie okazywane przez ks. Piotra Natanka nieposłuszeństwo, polegające na uporczywym głoszeniu przezeń niezgodnych z nauką Kościoła poglądów dotyczących królowania Jezusa Chrystusa, opartych na prywatnych objawieniach oraz inspirowanych obcymi nauce Kościoła doktrynami sekt eschatologicznych. Ksiądz Piotr Natanek przeinacza w ten sposób nie tylko ugruntowaną naukę o skuteczności zbawienia w Kościele, ale nadto swoje specyficzne głoszenie kultu Matki Bożej, aniołów i świętych miesza z magicznie pojmowaną wiarą, co prowadzi do ośmieszania wyznania Kościoła. W swoim przekazie, rozpowszechnianym przez media elektroniczne, publicznie podważa autorytet biskupów i kapłanów, pomawiając ich o niewiarę i współdziałanie z wrogami Kościoła. W odpowiedzi na krytyczne uwagi swoich pasterzy i współbraci kapłanów podejmuje próby tworzenia własnych struktur, do których włącza pozyskanych zwolenników, odwodząc ich tym samym od wspólnoty Kościoła powszechnego i narażając na wielkie szkody duchowe i moralne. Swoją samowolę okazał w czerwcu br., kiedy to dopuścił się nieważnego asystowania przy zawarciu małżeństwa mimo braku uprawnień wymaganych przez prawo kościelne.

Zwracam się także do tych, którzy związali się z ks. Piotrem Natankiem. Niech pomogą mu powrócić do jedności z Kościołem i zgody ze swoim biskupem. Jeśli zaś będą nadal podzielali jego obecne przekonania, staną się współodpowiedzialni za powstające w Kościele zamieszanie i wynikłe stąd szkody w Jego wspólnocie.

Drodzy Bracia i Siostry! Decyzja, którą zgodnie z moją apostolską odpowiedzialnością musiałem podjąć, sprawia tak mnie, jak i całej wspólnocie Kościoła Krakowskiego prawdziwy ojcowski ból. Równocześnie jednak słowa te piszę z nadzieją, że ks. Piotr Natanek, po pozytywnym przyjęciu tej decyzji, powróci do pełnienia owocnej i gorliwej posługi we wspólnocie Kościoła katolickiego. Kara suspensy ma nakłonić winnego do poprawy. Jeśli ksiądz podporządkuje się wydanym poleceniom, podejmie drogę pokuty i naprawy wyrządzonego zła, może prosić o zwolnienie z kary.

Proszę także o nieustanną modlitwę o jedność, zgodę i wierność wszystkich pasterzy i wiernych w Kościele za przyczyną Maryi – Matki Kościoła, naszych świętych patronów, a szczególnie przez orędownictwo bł. Jana Pawła II.

Kraków, dnia 20 lipca 2011 r.

Stanisław kard. Dziwisz
Arcybiskup Metropolita Krakowski
adan1
nic dodać nic ująć same fakty
aaa
"Stefanek,,
Br giovanni -juz chyba przejrzał nieco na oczka -więc racz uprzejmie nie wypowiadać sie o nieobecnych.
----------
Skąd Ci wiadomo, wyniósł się stąd i to wszystko. Wiele osób miło go wspomina. Pamiętam jak 'atakował' ks.Piotra, ja go broniłem. Ale teraz widzę że miał racje.
aaa
Ks.Piotruś się raduje, że widownia w necie dopisuje. Jak kabaret odstawia to czemu się dziwić.Sam go z zaciekawieniem oglądam (ogłoszenia parafialne u BAHa). Widok 'Piotrusia' z zaciśniętymi nerkami jest bezcenny -a wszystko przez te baby. Br.Jan(fr giovanni)kiedyś stwierdził,że 'Natuś' jest wdzięcznym tematem do porannej kawki, potwierdzam, tylko jak kabaret się skończy, to widownia odejdzie
alanowa
manipulację ?To jest ocena całego zagrozenia.A co do wypowiedzi Benedykta XvI i Jana Pawłą II to też manipulacja? A jezeli nie to jak nazwać waszą "ewangelizację"?
BN
alanowa Tworzysz manipulację Nigdy Paweł VI nie użył takich słow dotyczących Komunii na ręke

Papież Paweł VI już przed Soborem i wkrótce po nim był świadkiem sprzeniewierzenia się
wielu
kardynałów, biskupów, kapłanów i teologów, którzy samowolnie, z inspiracji masonerii, jeszcze na
jego oczach, w samym Watykanie, wprowadzili Komunię na stojąco i do ręki!!! Stąd zrozumiałe stają się jego
słowa …More
alanowa Tworzysz manipulację Nigdy Paweł VI nie użył takich słow dotyczących Komunii na ręke

Papież Paweł VI już przed Soborem i wkrótce po nim był świadkiem sprzeniewierzenia się
wielu
kardynałów, biskupów, kapłanów i teologów, którzy samowolnie, z inspiracji masonerii, jeszcze na
jego oczach, w samym Watykanie, wprowadzili Komunię na stojąco i do ręki!!! Stąd zrozumiałe stają się jego
słowa wypowiedziane
w 1966 r.: „Są dzisiaj w Kościele siły, wśród nich także księża i osoby poświęcone Bogu, które
sprawiają mu więcej szkody niż najwięksi wrogowie zewnętrzni. Sam Szatan wtargnął do
świątyni Boga".
alanowa
PAPIEż BENEDYKT XVI MÓWI DO LUDU BOŻEGO:
„Klęczenie przed Eucharystią jest wyznaniem wolności: ten
kto klęka przed Jezusem, nie może i nie powinien korzyć się
przed żadną władzą ziemską, bez względu na jej siłę (...) Korzymy
się przed Bogiem, bo on pierwszy pochylił się nad człowiekiem,
jak Dobry Samarytanin, aby mu pomóc i przywrócić życie,
i uklęknął przed nami, by umyć nasze brudne nogi …More
PAPIEż BENEDYKT XVI MÓWI DO LUDU BOŻEGO:
„Klęczenie przed Eucharystią jest wyznaniem wolności: ten
kto klęka przed Jezusem, nie może i nie powinien korzyć się
przed żadną władzą ziemską, bez względu na jej siłę (...) Korzymy
się przed Bogiem, bo on pierwszy pochylił się nad człowiekiem,
jak Dobry Samarytanin, aby mu pomóc i przywrócić życie,
i uklęknął przed nami, by umyć nasze brudne nogi (...). Ten,
przed którym się korzymy nie sądzi nas, nie przygniata, lecz wyzwała
i przemienia". {L'Osservatore Romano nr 6 (304) 2008r.)
„Proszę wszystkich o odważne i zdecydowane okazywanie swej
wiary w rzeczywistą obecność Pana w Eucharystii". {Duch Liturgii,
str.164-173)". ...Czy w takim razie w Kościle sa dwa kościoły??
alanowa
"Papież Paweł VI już przed Soborem i wkrótce po nim był świadkiem sprzeniewierzenia się
wielu
kardynałów, biskupów, kapłanów i teologów, którzy samowolnie, z inspiracji masonerii, jeszcze na
jego oczach, w samym Watykanie, wprowadzili Komunię na stojąco i do ręki!!! Stąd zrozumiałe stają się jego
słowa wypowiedziane
w 1966 r.: „Są dzisiaj w Kościele siły, wśród nich także księża i osoby poświęco…More
"Papież Paweł VI już przed Soborem i wkrótce po nim był świadkiem sprzeniewierzenia się
wielu
kardynałów, biskupów, kapłanów i teologów, którzy samowolnie, z inspiracji masonerii, jeszcze na
jego oczach, w samym Watykanie, wprowadzili Komunię na stojąco i do ręki!!! Stąd zrozumiałe stają się jego
słowa wypowiedziane
w 1966 r.: „Są dzisiaj w Kościele siły, wśród nich także księża i osoby poświęcone Bogu, które
sprawiają mu więcej szkody niż najwięksi wrogowie zewnętrzni. Sam Szatan wtargnął do
świątyni Boga".
Te antybiblijne obrzędy wielokrotnie potępiał Ojciec św. Jan Paweł II, a w swoim liście o tajemnicy i
kulcie
Eucharystii Dominicae Cenae pisze: „Komunia Św. na rękę jest godnym ubolewania brakiem czci
dla Hostii
Eucharystycznej" A potępiając wprowadzanie szafarzy świeckich pisze: „Dotykanie
konsekrowanych postaci
Hostii, a także rozdawanie ich własnymi rękoma jest właśnie przywilejem wyświęconych
[kapłanów]" "
BN
JP2 Szczególnie wspierał Drogę
Benedykt XVI był inicjatorem Drogi w Niemczech
Franciszek Odprawiał Liturgię Drogi jako kardynał Argentyny


mam nadzieję ,ze nie zna szczegółów
alanowa
mam nadzieję ,ze nie zna szczegółów .Jak się ogląda tańce wokół ołtarza na misjach w Afryce to można to usprawiedliwić całkowicie inną kulturą ..Wierzysz ,ze Kiko oficjalnie oznajmił papieżowi ,że nie wierzy w transubstancjację i papież powiedział ,ok ,nie ma sprawy???Antykościół stosuje perfekcyjne sposoby psychomanipulacji ,herezje saczone sa mikroskopijnymi kropelkami ,latami i człowiek …More
mam nadzieję ,ze nie zna szczegółów .Jak się ogląda tańce wokół ołtarza na misjach w Afryce to można to usprawiedliwić całkowicie inną kulturą ..Wierzysz ,ze Kiko oficjalnie oznajmił papieżowi ,że nie wierzy w transubstancjację i papież powiedział ,ok ,nie ma sprawy???Antykościół stosuje perfekcyjne sposoby psychomanipulacji ,herezje saczone sa mikroskopijnymi kropelkami ,latami i człowiek ślepnie
BN
Mam pytanie. Jeżeli DN popełnia takie nadużycia czy w liturgi czy w nauczaniu, to dlaczego Papież nie zakazał działania tej grupie. Przecież nie jest to nowa wspólnota. Więcej, dlaczego wogóle akceptuje cokolwiek z rytów liturgicznych tej wspólnoty, a nie zabroni jej sprawowania Mszy Św. w tym rycie w którym ją sprawują. Dlaczego błogosławi ich misjom ewangelizacyjnym, przecież złe drzewo nie …More
Mam pytanie. Jeżeli DN popełnia takie nadużycia czy w liturgi czy w nauczaniu, to dlaczego Papież nie zakazał działania tej grupie. Przecież nie jest to nowa wspólnota. Więcej, dlaczego wogóle akceptuje cokolwiek z rytów liturgicznych tej wspólnoty, a nie zabroni jej sprawowania Mszy Św. w tym rycie w którym ją sprawują. Dlaczego błogosławi ich misjom ewangelizacyjnym, przecież złe drzewo nie może wydawać dobrych owoców.

Odpowiedz Droga Neokatechumenalna Jest Dziełem Bożym i wydaje wspaniałe owoce nawrócenia
alanowa
Ptyś ,jaka horągiewka. Kiko zwiódł setki kapłanów i tylko nielicznym się oczy otwierają .Widząc tysiące wiernych z drogi wielbiących Chrystusa ,bez głębszego wnikania jak to robią ,każdy bedzie zachwycony .Im będziesz mniej świadomy ,im będziesz miał mniej wiedzy o naszej religii a wewnątrz pragnienie odnalezienia Boga ,pójdziesz jak w dym. I po kilku latach będziesz głosił za Kiko i protestantam…More
Ptyś ,jaka horągiewka. Kiko zwiódł setki kapłanów i tylko nielicznym się oczy otwierają .Widząc tysiące wiernych z drogi wielbiących Chrystusa ,bez głębszego wnikania jak to robią ,każdy bedzie zachwycony .Im będziesz mniej świadomy ,im będziesz miał mniej wiedzy o naszej religii a wewnątrz pragnienie odnalezienia Boga ,pójdziesz jak w dym. I po kilku latach będziesz głosił za Kiko i protestantami że " sakramencie Eucharystii nie ma żywego Chrystusa Wieczerza jest wyłącznie pamiątką jedynej ofiary Chrystusa, który oddał Siebie na krzyżu raz na zawsze. Jest także duchowym ofiarowaniem Bogu wszelkiej możliwej chwały za dzieło Golgoty dokonane raz na zawsze. Tak więc papieska ofiara mszy, jak to jest nazwane, jest czymś obrzydliwym i uwłacza prawdziwej ofierze Chrystusa, która jest jedynym przebłaganiem za wszystkie grzechy wybranych." A ołtarze ,jeżeli jeszcze gdzieś się uchowały ,trzeba koniecznie zastąpić pańskimi stołami ,tak jak to zrobili protestanci
Anty_modernista
Tu nie chodzi jedynie o Neokatechumenat. Protestantyzacja, judaizacja to o wiele szersze zjawiskio dotyczące całego Kościoła.
ptyś
Ks. Natanek, jest bardzo zwiewny w tym co mówi. Jak chorągiewka na wietrze. W jednym kazaniu chwali neokatechumenat, w innym gani.
BN
Kłamstwo

Pod płaszczykiem fałszywej ewangelizacji

Gloszenie Kerygmatu to głoszenie Jezusa a nie Szatana
BN
KLAMSTWO
,podrygami i muzyką disco-polo.

na Drodze Neokatechumenalnej nie ma muzyki poza Kantorami z Gitarami
Skrzypcami oraz instrumentami klasycznymi zadnych elektrycznych :-)))))))
One more comment from BN
BN
klamstwo

,tańce przed Najświętszym Sakramentem

Jesli jest jakiś taniec uwielbieniowy to po Liturgii Mszy św na zakończenie a nigdy Przed Najsw Sakramentem Kolega nic nie wie o Drodze