Jazyk

Pozretia
654
9. Čo je náplň duchovného života? - P. Ľubomír Stanček, CM