Jazyk

Pozretia
719
Zachovaj zákon a zákon zachová teba

Glory to God
Zachovaj zákon a zákon zachová teba + Eliáš Patriarcha Byzantského katolíckeho patriarchátu Viac