Clicks574

Premier Netanyahu i sekretarz stanu USA Pompeo odwiedzają Mur Zachodni (21.03.2019) / PM Netanyahu and US Secretary of State Pompeo Visit the Western Wall (21.03.2019)