Jazyk

Pozretia
219
ÚVOD K DESATORU-Zastavenie sa nad Katechizmom Katolíckej cirkvi s moderátorkou Jankou Zlatohlávkovou. Hostia: Marek Krošlák a Mária Spišiaková.

FRANTIšEK 69
Zachovávanie prikázaní „Nasledovanie Krista zahŕňa zachovávanie prikázaní. Zákon sa neruší, ale človek je vyzvaný, aby ho našiel v osobe svojho učiteľa, ktorý je jeho dokonalým splnením. V troch … Viac

Napísať komentár …